vår 2024
KVI-1010 Epoke og stil - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelograden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp
KUNST-010 Deltidsstudium i kunsthistorie 6 stp
KUNST-121 Epoke og stil 7 stp

Innhold

Emnet omfatter en gjennomgang av sentrale kunsthistoriske epoker. Sentralt står de epokale begrepene, som antikk, middelalder, renessanse,1800-tallets og 1900-tallets -ismer, som forklares og eksemplifiseres med kanoniske verk. Stilbegrepet og kunstens kulturelle, historiske og estetiske kontekst vil også bli bli tatt opp.

Anbefalte forkunnskaper: God forståelse av engelsk; forståelse av svensk og dansk.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om sentrale epoker, -ismer og andre kunsthistoriske kategorier innen billedkunst og arkitektur
 • kjennskap til sentrale (kanoniske) verk
 • forståelse av stil som begrep
 • grunnleggende kjennskap til ideologiske og normerende dimensjoner i kunsten
 • grunnleggende forståelse av vitenskapelig, skriftlig dokumentasjon, analyse og argumentasjon

Ferdigheter

Du kan:

 • grunnleggende attribuering og datering av kunstverk
 • skriftlig dokumentere, analysere og argumentere på en vitenskapelig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 16.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

E-prøve Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige oppgave 1 til mappen Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 2 til mappen Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 3 til mappen Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 4 til mappen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 4 skriftlige mappeoppgaver, som skrives over 1 uke og leveres til fastsatte frister gjennom semesteret. Hver mappeoppgave skal være på maks 4 sider.
 • 1 e-prøve i slutten av semesteret.

Mer info om mappevurdering

Mappeevaluering. Mappen består av 3 tekster. Disse skal velges ut og utvikles videre fra de fire mappetekstene som ble levert inn til fastsatte frister gjennom semesteret. Hver tekst skal være på 4 sider og leveres samlet i slutten av semesteret for sluttvurdering.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet