høst 2023
KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-6110 Kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir en innføring i kvensk kultur og kulturelle uttrykk hvor hovedvekten vil bli lagt på skjønnlitteratur. Det litterære bildet av kvenene som minoritet i Norge studeres ved hjelp av kulturanalytiske metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskaper om norske kvener; deres historie, kulturelle særtrekk og dagens etnopolitiske situasjon
  • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitterære beskrivelser om kvener og skjønnlitteratur skrevet av kvener

Ferdigheter

Studenten kan:

  • plassere norske kvener i en europeisk minoritetskontekst med fokus på kulturell egenart
  • studere kvensk kultur og skjønnlitteratur i lys av kultur- og sosialhistorie og kunne se paralleller og særtrekk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk.

Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Emnet inkluderer et skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2023 09:00 (Utlevering)
04.12.2023 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To skriftlige oppgaver på ca 5-7 sider


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1110
  • Tidligere år og semester for dette emnet