høst 2023
KVE-1000 Grunnkurs i kvensk - 20 stp

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i kvensk språk og kultur.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199-enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk 10 stp

Innhold

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i kvensk. Du vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre enkle samtaler på kvensk. I emnet går vi gjennom sentrale temaer innen kvensk grammatikk med særlig fokus på de mest frekvente strukturene i språket. Vi tar også opp teknikker for effektiv språklæring.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskaper i kvensk grammatikk
 • et grunnleggende ordforråd i kvensk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • føre enkle samtaler på kvensk
 • lese enkle tekster på kvensk
 • skrive enkle tekster på kvensk
 • oversette enkle tekster til og fra kvensk

Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk og norsk

Undervisning

Undervisningen er både samlings- og nettbasert. Det er 4 tredagers heldagssamlinger på campus i løpet av semesteret i tillegg til ukentlige øvelser på nettet.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 5 obligatoriske oppgaver levert innen frist og godkjent
 • 70% av ukentlige øvelser (9 totalt) på Canvas levert innen frist og godkjent
 • 70% frammøte på undervisning

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVE-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet