vår 2024
JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 25 stp

Emnetype

Emnet inngår i 3. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 3. avdeling, må de ha bestått 2. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2011 Rettshistorie, JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen , JUR-2511 Juridisk metode og etikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 30 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 20 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 25 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 30 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 10 stp
JUR-2511 Juridisk metode og etikk 10 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 15 stp
JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen 15 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 15 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 10 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.05.2024 09:00 (Utlevering)
16.05.2024 15:00 (Innlevering)
0/1 4 Dager A–E, stryk F
Muntlig eksamen 06.06.2024–07.06.2024 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for kandidater som har bestått hjemmeeksamen. Arbeidskrav for JUR-2513 må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Endelig karakter settes etter at muntlig eksamen er gjennomført.

Muntlig eksamen kan justere karakteren en karakter opp eller en karakter ned.


Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i § 7 i eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 25
  • Emnekode: JUR-2512
  • Tidligere år og semester for dette emnet