vår 2024
JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp

Emnetype

Emnet inngår i 2. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 2. avdeling, må de ha bestått 1. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant, JUR-1003 1. avdeling master. Skoleeksamen, JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve, JUR-2011 Rettshistorie

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 30 stp
JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 25 stp
JUR-2001 2. avdeling master. Semesteroppgave 5 stp
JUS2AVD Juridisk studium, 2.avdeling 30 stp
JUS-200 Juridisk studium, 2. avdeling 30 stp
JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen 8 stp
JUR-2011 Rettshistorie 8 stp
JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 8 stp
JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 22 stp
JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen 22 stp
JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen 22 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.05.2024 09:00 (Utlevering)
24.05.2024 15:00 (Innlevering)
0/1 4 Dager A–E, stryk F
Muntlig eksamen 10.06.2024–11.06.2024 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for kandidater som har bestått hjemmeeksamen. Arbeidskrav for JUR-2013 må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Endelig karakter settes etter at muntlig eksamen er gjennomført.

Muntlig eksamen kan justere karakteren en karakter opp eller en karakter ned.


Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i § 7 i eksamensreglementet for 1. - 4. avdeling master.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: JUR-2012
  • Tidligere år og semester for dette emnet