vår 2024
JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår i 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Ex. fac. (JUR-0500) må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-1004 1. avdeling master muntlig prøve 5 stp
JUR-1001 1. avdeling master semesteroppgave 5 stp
JUS1AVD Juridisk studium, 1.avdeling 10 stp
JUS-100 Juridisk studium, 1. avdeling 10 stp

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30.05.2024–31.05.2024 30 Minutter A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig skoleeksamen (JUR-1004) på inntil ½ time over et emne oppgitt to dager forut. Arbeidskrav for JUR-1003 må være godkjent før eksamen kan gjennomføres.

Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 7 og 9 i eksamensreglementet for 1.-4. avd. master.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: JUR-1004
  • Tidligere år og semester for dette emnet