høst 2024
INF-3807 Mastergradsoppgave i digitale helsetjenester - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester og er ikke tilgjengelig for noen annen kategori studenter, verken som enkeltemne eller valgfritt emne.

For å få tildelt et masterprosjekt må studentene ha bestått alle emnene i studieplanen.

Studenter som planlegger å gjennomføre mastergradsprosjektet må ta kontakt med Institutt for informatikk i løpet av 4. semester, dvs. semesteret forut for oppstart av masteroppgaveprosjektet. Prosjektet må godkjennes av instituttet i henhold til en søknad i form av en veiledningskontrakt sammen med en prosjektbeskrivelse.

Masteroppgaven kan gjennomføres i gruppe.


Innhold

Emnet er et 30 studiepoengs masteroppgaveprosjekt for erfaringsbasert master i digitale helsetjenester fordelt over to semester. Det faglige innholdet vil avhenge av profilen til det valgte prosjektet.

Hva lærer du

Studenten kan selvstendig planlegge og gjennomføre et begrenset forskningsprosjekt innenfor det valgte tema, og på en vitenskapelig måte diskutere og rapportere resultatene av studiet i forhold til eksisterende litteratur på feltet.

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • tilegnet seg et avansert kunnskapsnivå innen digitale helsetjenester, spesielt e-helse, m-helse og medisinsk avstandsoppfølging
 • planlagt og gjennomført et forskningsprosjekt innen digitale helsetjenester
 • definert relevante og realistiske forskningsspørsmål.
 • identifisert og anvendt teorier som er relevante for mastergradsprosjektet
 • identifisert og anvendt relevante vitenskapelige metoder
 • diskutert og rapportert resultatene av studien på en vitenskapelig måte i forhold til eksisterende litteratur på feltet

Ferdigheter - Studenten kan:

 • anvende adekvate vitenskapelige metoder og utføre avanserte analyser av resultater
 • evaluere og analysere eventuelle helsedata fra prosjektet.
 • evaluere og analysere teorier, metoder og vitenskapelige studier som er publisert som del av faglitteraturen på det aktuelle området
 • arbeide selvstendig og i grupper med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • motta veiledning og samarbeide med veiledere og medlemmer av forskergrupper

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • demonstrere gode kommunikasjonsevner i skriving og presentasjon av vitenskapelig arbeid, både for allmennheten og for spesialister på feltet
 • forholde seg til forskningsetiske retningslinjer og atferdsregler i vitenskapelig arbeid
 • delta i forskningsprosjekter og bidra i utvikling av digitale helsetjenester

Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsoppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

Undervisning

Individuell eller gruppevis veiledning over to semester. Veiledningen organiseres i henhold til gjeldende bestemmelser for veiledningens omfang. Maksimal arbeidsmengde for veiledere er 40 timer, inkludert veiledningsmøter og for- og etterarbeid.

Normalt utføres mastergradsoppgaven individuelt, men den kan også utføres som gruppearbeid dersom de selv setter sammen gruppen, og veileder godkjenner det. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og veileder. Avtalen legges ved veiledningskontrakten som godkjennes av aktuelt programstyre.

Arbeidsomfanget for hver student tilsvarer 800-900 timers innsats fordelt over to semester.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen inkluderer innsending av en masteroppgave innen en fastsatt frist. Fristen er satt i forbindelse med godkjenning av veiledningskontrakten for masteroppgaven, men er normalt 1. juni og 15. desember for innlevering henholdsvis våren og høsten. Dersom innleveringsdato faller på en helligdag / helg forskyves innleveringstidspunktet til nærmeste arbeidsdag etter fristen. Mastergradsprosjektet gjennomføres normalt over to semester.

Ved gjennomføring av gruppeoppgave gis studentene individuell karakter.


Kontinuasjonseksamen

Dersom et masterprosjekt får karakteren "F" (stryk), kan mastergradsoppgaven sendes inn på nytt i revidert form. En ny frist for innsending vil bli fastsatt. Fristen for å levere mastergradsoppgaven på nytt er 6 uker fra tidspunktet da kandidaten ble informert om eksamensresultatet. Dersom mastergradsoppgaven får karakteren "F" en gang til, kan studenten søke instituttet om tildeling av et nytt mastergradsprosjekt.
 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: INF-3807
 • Tidligere år og semester for dette emnet