vår 2024
HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i årsstudiet i allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp
ALI-1141 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp

Innhold

Studentene vil arbeide med begreper og prosedyrer for metodisk analyse av skjønnlitterære tekster. I tillegg kommer et skjønnlitterært pensum bestående av 1 roman, 1 drama, 10 dikt og 5 noveller.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om metodikkens begreper og prosedyrer
 • forståelse av forholdet mellom metodikkens ulike komponenter og analysens målsetning om syntetisering
 • forståelse av forskjellen mellom teori og metode

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utrede litterære tekster metodisk i henhold til begreper og prosedyrer
 • gi selvstendige analyser av ulike litterære tekster og sjangere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet har tre hovedbolker:

1) Innlæring av begreper og prosedyrer

2) Individuelle tekstanalyser

3) Kollektiv tekstanalyse

Undervisningen baserer seg på prosjekt- og gruppearbeid.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.05.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en skriftlig oppgave som skal leveres til fastsatt dato i løpet av kurset

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest to uker før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet