høst 2024
FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter teori om menneskelige faktorer, meteorologi, kommunikasjon, flytelefoni, grunnleggende flyprinsipper, teoretisk navigasjon, masse og balanse, samt risikovurdering knyttet til RPAS-operasjoner (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems). Emnet danner det teoretiske grunnlaget for videre studier innen RPAS.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har bred kunnskap om grunnleggende flyprinsipper og navigasjonsprinsipper.
 • har bred kunnskap om regler og terminologi innen bruk av flyradio.
 • har kunnskap om hvordan meteorologi påvirker ubemannede luftfartøy.
 • har grunnleggende kunnskaper innen risikovurdering.

Ferdigheter:

Studenten …

 • behersker relevante teoretiske verktøy og teknikker.
 • har grunnleggende kjennskap til og forståelse for begreper knyttet til fly og luftfart.
 • kan kommunisere med andre aktører ved bruk av flyradio.
 • kan tolke METAR/TAF-meldinger.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship").

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

20 timer forelesning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.12.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1600
 • Tidligere år og semester for dette emnet