høst 2024
ETE-2601 Elkraftkonstruksjoner - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1837 Automasjon 5 stp

Innhold

AutoCAD:

Mekaniske tegninger - projeksjoner, riss, snitt, skravering, målsetting, utskrift osv.

Elektroteknisk tegning:

Elkrafttekniske tegninger - strømkretsskjema, enlinjeskjema, flerlinjeskjema, bunden og fri fremstilling, symboler, linjebruk, referansesystem, rekkeklemmelister, koplingstabeller, arrangementstegninger osv


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan moderne konstruksjonsverktøy er bygd opp og grunnleggende 2D tegneregler

Ferdigheter:

- kunne tegne og lese elektrotekniske- og mekaniske tegninger og å benytte moderne DAK-systemer som AutoCAD og ELCAD.

- prosjektere, koble opp og feilsøke enkle kontaktorstyringer

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en god overordnet forståelse av konstruksjonsverktøy mhp. oppbygging og bruksområde. Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

Deadline: 15th April


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 20.11.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

6 av 6 innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ETE-2601
  • Tidligere år og semester for dette emnet