vår 2024
ELE-2600 Elektronikk 2 - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

 • Frekvensrespons for forsterkerkretser
 • Tyristorer; Shockley dioden, SCR, Diac, Triac, SCS, UJT, PUT
 • Operasjonsforsterker og enkelte operasjonsforsterkerkretser
 • Aktive filter
 • Oscillatorer; 555 timer
 • Spenningsregulatorer

Anbefalte forkunnskaper

ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser, ELE-2502 Elektronikk 1, ELE-2503 Digitalteknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Beskrive hvordan forsterkerkretser påvirkes av frekvensen
 • Beskrive strukturen og virkemåten til ulike typer tyristorer
 • Bruksområdet og virkemåte til operasjonsforsterkerkretser
 • Beskrive ulike typer filter
 • Virkemåten til oscillatorer·
 • Beskrive konseptet bak en spenningsregulator

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere frekvensresponsen til forsterkere ved lave og høye frekvenser
 • Designe og analysere operasjonsforsterkere med negativ feedback
 • Designe og analysere operasjonsforsterkerkretser som komparatorer, summere, integratorer og derivatorer
 • Designe og analysere aktive lavpass, høypass og båndpass filtre
 • Designe og analysere ulike typer oscillatorkretser
 • Analysere virkemåten til lineære spenningsregulatorer

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave
 • Planlegge og gjennomføre tester, laboppgaver og en prosjektoppgave
 • Utarbeide klare og tydelige rapporter
 • Norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgås i emnet

For emnet er bærekraftsmålene 8 og 9 relevant.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 07.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få karakter i emnet. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

• 4 av 4 laboratorieøvinger


Mer info om mappevurdering

Mappevurdering der fire tester (tre canvastester + en skriftlig test under tilsyn) og et prosjektarbeid, med rapport, teller med i vurderingen. For canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring. Det blir kjørt to skriftlige tester under tilsyn, og studentene kan velge hvilken av disse to som skal telle på sluttkarakteren.

Det gis en felles karakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2600
 • Tidligere år og semester for dette emnet