høst 2024
ELE-2502 Elektronikk 1 - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1885 Analog og digital elektronikk 5 stp

Innhold

 • halvledermaterialer og halvlederkomponenter
 • en og toveis likeretterkretser
 • spenningsregulering med zenerdiode
 • arbeidspunkt til dioder
 • finne arbeidspunkt og forspenne transistortypene BJT, JFET og MOSFET
 • bruke transistoren som elektronisk bryter
 • felles emitter og felles kollektor forsterkerkretser basert på bipolare transistorer (BJT)
 • felles source og felles drain forsterkerkretser basert på felteffekttransistorene JFET og MOSFET

Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • beskrive bruksområde og virkemåte til enkle diode- og transistorkretser
 • beskrive bruk av transistoren som både bryter og forsterker

Ferdigheter

Studenten kan:

 • regne ut arbeidspunktet til dioder og transistorer
 • analysere og regne på enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering
 • analysere og regne på forsterkerkretser basert på bipolare transistorer og felteffekttransistorer
 • bruke dataverktøy til å simulere og verifisere funksjonaliteten til ulike kretser

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • designe enkle diodekretser og transistorkretser
 • tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner
 • planlegge og gjennomføre laboppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet består av følgende:

 • 4 av 4 laboratorieøvinger

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering der seks tester teller med i vurderingen (fem canvastester, og i tillegg en av to skriftlig tester under tilsyn).

For de fem canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det blir kjørt to skriftlig tester under tilsyn. Studentene kan velge hvilken av disse to som skal telle på sluttkarakteren.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2502
 • Tidligere år og semester for dette emnet