høst 2024
ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid, instrumenter og grunnleggende måleteknikk. Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Kjennskap til retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid generelt og HMS-aspektet ved arbeidet spesielt.
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, Oscilloscopet.
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt.
 • Kjennskap til regneteknikker og regler for serie- og parallelle DC-kretser.
 • Kjennskap til utregning av serie- og parallellkretser

Ferdigheter

 • Kunne utføre grunnleggende måleteknikk.
 • Kunne foreta grunnleggende øvelser i et laboratorium.
 • Kunne utføre regning på kretser med flere motstander.
 • Kunne gjøre beregninger på serie og parallelle DC-kretser.

Generell kompetanse

 • Kunne utføre øvelser i elektrolaboratoriet og inneha grunnleggende forståelse for DC-kretser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter får tilgang til opptak.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.12.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieoppgaver og Risikoanalyse Godkjent – ikke godkjent
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er to arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene er som følgende:

 • En risikoanalyse og alle laboratorieøvelsene må være godkjent. Alle laboratorieøvelser gjennomføres på campus i Narvik.
 • 2 (av 3) innleveringer må være godkjent.

Det gis ikke nytt forsøk på arbeidskrav.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2501
 • Tidligere år og semester for dette emnet