høst 2024
DTE-2510 Grunnleggende programmering - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DTE-1500 Programmering 0 10 stp
DTE-2508 Programmering 0 10 stp

Innhold

Om datamaskiner og programmeringsspråk

Grunnleggende programmering

Innebygde funksjoner

Strenger og objekter

Valg

Løkker

Funksjoner

Objektorientert programmering

GUI programmering

Lister

Flerdimensjonale lister

Arv og polymorfi

Enhetstesting


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

 • Kan lese og forklare grunnleggende programsyntaks.
 • Kjenne de grunnleggende elementer og kontrollstrukturer i et programmeringsspråk.
 • Kan analysere problemet for enklere programmeringsoppgaver og løse disse i et programmeringsspråk.
 • Kan redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering.
 • Kandidaten kjenner til hva som ligger i begrepene arv og polymorfisme.
 • Kandidaten kjenner til interfaces.
 • Kandidaten kjenner til rammeverk til bruk for enhetstesting.

Ferdigheter

 • Kan benytte et utviklingsverktøy med en kompilator.
 • Kan skrive programkode ut ifra en problembeskrivelse.
 • Kan sette seg inn i og forstå eksisterende enklere programkode og foreta endringer i denne ved behov.
 • Kandidaten kan benytte innebygde kontainerklasser
 • Kan benytte metoder fra standard bibliotek for aktuelt programmeringsspråk.
 • Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.
 • Kandidaten kan skrive enhetstester og

Kompetanse

 • Kandidaten vil tilegne seg grunnleggende programmeringsferdigheter.
 • Studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsning gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter.
 • Studenten vil lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, det meste av pensumlitteratur er imidlertid på engelsk. Både arbeidskrav oppgaver og eksamensoppgaver kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvinger etter prinsippet "omvendt undervisning", dvs studenten forbereder seg hjemme og jobber stort sett med øvinger i lærerstøttede øvingstimer på campus / nett.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 26.11.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav 1: 4 obligatoriske øvinger som kan bestå av e-tester og programmeringsoppgaver. Øvingene er bestått dersom kandidaten oppnår mer enn 66% poeng av mulige poeng. Øvingene vurderes under ett, ikke enkeltvis.

Arbeidskrav 2: Studenten skal i løpet av kurset presentere to av oppgavene for en faglig ressurs. Det vil være et utvalg av oppgaver som kan presenteres. Oppgaven poengsettes etter presentasjonen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emne.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2510
 • Tidligere år og semester for dette emnet