høst 2024
DTE-2505 Operativsystemer - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Det forventes at kandidaten har praktisk erfaring med datamaskiner.

Kandidaten må selv ha adekvat hardware som nevnt under Undervisning.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i datateknikk, matematikk og programmering.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1804 Operativsystemer og tjenestedrift 5 stp

Innhold

 • Installasjon og oppsett av Linux klienter og tjenere.
 • Virtuelle maskiner
 • Administrasjon og drift av systemer.
 • Installering og oppdatering av programmer for Linux.
 • Filsystemer, prosesser, rettigheter.
 • Skall, kommandolinje og skallprogrammering.

Dette emnet anbefales å ta dersom man tar DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet.


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2510 Grunnleggende programmering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunne forklare operativsystemets oppbygging og dets viktigste oppgaver.
 • Kjenne til operativsystem generelt og Linux spesielt.
 • Ha kjennskap til virtualiseringsteknologier for bruk med operativsystemer.
 • Kjenne til mekanismer for installasjon, drift, vedlikehold og oppgradering av systemer.
 • Kjenne til metoder, mekanismer og språk for å skrive skript og programmer til bruk i vedlikehold og administrasjon av systemet.
 • Kjenne til sikkerhetsmessige momenter vedrørende drift og bruk av systemet.
 • Kjenne til rettigheter på filsystemer,
 • Kjenne til rettigheter som prosesser har

Ferdigheter:

 • Kunne installere og sette i drift operativsystemet Linux på egen (virtuell) hardware.
 • Kunne bruke både tekstbasert og grafisk brukergrensesnitt.
 • Kunne kontrollere prosesser, filer og rettigheter
 • Kunne opprette, terminere og administrere brukere med tilhørende ressursdeling på systemet.

Kompetanse:

 • Tilegning av grunnleggende kunnskaper innenfor operativsystemer og operativsystem tjenester.
 • Kunne gi anbefalinger om valg av operativsystem og distribusjon.
 • Forståelse for flerbrukersystemer og administrasjon av systemet og brukere på systemet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og videoer med obligatorisk arbeid. Alle forelesningene, videoene og annet nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Kandidaten skal kjøre virtuelle maskiner på datamaskinen og datamaskinen skal derfor ha minst 8 GB internminne (RAM) og 40 GB ledig lagringsplass. Anbefalt er minst dobbelt så mye.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 09.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav består av følgende delene:

 • 8 obligatoriske innleveringer som skal leveres uten manglende deler innen gitte tidsfrister. Alle må godkjennes.
 • For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Se introduksjonsforelesning og LMS for detaljene.


Mer info om mappevurdering

Mappen inneholder et sett med tester.

Karakteren i emnet settes på bakgrunn disse testene.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Ved kontinuasjon må hele mappen tas på nytt, som innebærer at nye tester må tas.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: DTE-2505
 • Tidligere år og semester for dette emnet