vår 2023
BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet til Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2504 Fish Physiology

Innhold

Teoretisk og praktisk grunnlag for å få forstå begrepet fiskevelferd og velferdsutfordringer i daglig produksjon av laks på land og i sjø. Studentene vil få en innføring i og oversikt over betydningen av fiskevelferd for økonomisk og bærekraftig produksjon av laks.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter:

Kunnskap:

 • Ha en teoretisk og praktisk forståelse av lover og forskrifter som omhandler dyrehold og velferd
 • Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk
 • Ha kunnskap om velferdsbehov og eksisterende velferdsstandarder hos laksefisk
 • Ha kjennskap til eksisterende utfordringer til laksefisk velferd i havbruksnæring
 • Ha kjennskap om resirkuleringsanlegg (RAS) design, miljø og mikrobiota i RAS
 • Ha forståelse om hvordan RAS påvirker velferd hos laksefisk
 • Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan den defineres
 • Kjenne komparative aspekter om velferd i moderne husdyrhold

Ferdigheter:

 • Kan vurdere velferd hos fisk i oppdrett
 • Kan måle velferd ut fra bruk av velferdsindikatorer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og lab. Intensiv undervisning i mai.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2023 09:00 3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-3613
 • Tidligere år og semester for dette emnet