høst 2024
BIO-2608 Metoder i molekylær bioteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

 • Matematikk (R1+R2) eller
 • Fysikk (1+2) eller
 • Kjemi (1+2) eller
 • Biologi (1+2) eller
 • Informasjonsteknologi (1+2) eller
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologieller BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Innhold

Emnet gir innsikt og trening i utvalgte eksperimentelle teknikker med relevans både for framtidig mastergradsarbeid og aktuelle arbeidsområder innen laboratorierettet biologi. Det gjennomføres et eksperimentelt prosjekt som omfatter kloning og uttrykk i bakterie av genet for et antimikrobielt peptid opprinnelig isolert fra et marint invertebrat dyr. Genet blir sekvensert ved bruk av sanger-sekvensering. Påvisning av rekombinant produkt blir gjort ved western blot og deretter blir peptidet renset opp og testet for bioaktivitet ved bruk av bioassays.

Obligatoriske forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner godkjennes også.

Sikkerhetsopplæring: Laboratorieundervisningen blir gjennomført under veiledning, der egnet verneutstyr/tiltak (hansker, frakk, jobb i avtrekkskap) blir påkrevd.


Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

I løpet av kurset vil du få

Kunnskap om:

 • Bioinformatiske verktøy
  • BLAST
  • Alignment
  • Annotering
 • Rekombinant DNA teknikker
  • PCR
  • Kloning
  • Transformering
 • Uttrykking- og opprensingssystemer for peptider
  • T7 RNA polymerase/promoter uttrykkingssystem
  • His-Tag opprensning av peptider
 • Bioaktivitetstesting
  • MIC-testing
  • Toksisitetstest

Ferdigheter:

 • Klone gener ved bruk av vektor og PCR
 • Transformere og uttrykke peptider og proteiner i Escherichia coli celler
 • Verifisere uttrykking av peptider og proteiner med SDS-gel og western blotting
 • Opprensing av peptid/proteiner ved bruk av His-tag
 • Antibakteriell og toksisitetstesting av peptid

Generell kompetanse:

 • Innsikt i generelle metoder i molekylær bioteknologi
 • Kjenne til antimikrobielle peptider
 • Innsikt i hvordan planlegge og utføre laboratorieoppgaver alene og i grupper <- det blir jo lite arbeid alene, mest i par.
 • Vurdere og presentere resultatene i en labrapport

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Labrapport kan leveres på både norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser og rapportskriving.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 29.10.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte labundervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnet. Ved ikke-besått må ny forbedret rapport leveres.

Kontinuasjonseksamen holdes vanligvis i slutten av februar eller tidlig mars.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2608
 • Tidligere år og semester for dette emnet