høst 2024
BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi og lektorutdanning med biologi som studieretning.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi og biologisk mangfold. Forelesninger omhandler ulike fagområder innen livets tre eksempelvis prokaryoter, planter og sopp. Også virus, dyrefysiologi, terrestre og akvatiske økologi er inkludert. Emnet inneholder kurs i informasjonskompetanse (iKOMP), skrivekurs og semesteroppgave. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret).

Hva lærer du

Kunnskap

· grunnleggende innsikt i levende organismer og biologisk mangfold

· grunnleggende innsikt i sentrale biologiske teorier og problemstillinger i biologifaget, kjennskap til deler av forskningsfronten innen biologifaget

· kjennskap til regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving / publisering

Ferdigheter

· kunne gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske grunnleggende biologisk fagspråk og begreper

· kunne finne fram i tilbudene ved et moderne universitetsbibliotek

Generell kompetanse

· grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i biologifaget

· kan lese vitenskapelig tekst kritisk

· kan skrive vitenskapelig tekst og kontrollere bruken av referanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 timer forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 20.11.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

IKOMP Godkjent – ikke godkjent
Semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er gyldig i tre år.

Kontinuasjonseksamen

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1105
 • Tidligere år og semester for dette emnet