vår 2024
BED-2052 Merkevarebygging - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2052NETT Merkevarebygging 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier og modeller for å forstå merker som fenomen, så vel som arbeidsprosesser og teknikker for merkevarebygging i praksis. Emnet gir studentene innføring i både psykologiske og økonomiske effekter av merkevarer.

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om merkevareledelse
 • har kunnskap om hvordan merker gir psykologisk verdi til kundene og økonomisk verdi til eierne
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan assosiasjoner dannes i forbrukerens hukommelse, og hvordan merkeassosiasjoner bidrar til å posisjonere merkevarer og skape merkeverdi
 • har kunnskap om de mest brukte modellene for beregning av økonomisk verdi av merkevarer
 • kjenner til grunnleggende teorier om hvordan man utvikler effektiv merkekommunikasjon
 • har kunnskap om merkearkitektur og konsekvenser av ulike merkearkitekturløsninger
 • har kunnskap om hvordan merkeverdi best utnyttes for videre vekst

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kartlegge sentrale merkeassosiasjoner (assosiativt nettverk) og merkets posisjon i markedet
 • kan analysere en merkevare, avdekke gap mellom merkevarestrategi og faktisk markedsposisjon, og utvikle tiltak for forbedring og videreutvikling av merkevaren
 • kan identifisere vekstmuligheter for et merke og diskutere kritiske suksessfaktorer for ulike veksttiltak
 • kan beregne økonomisk verdi av en merkevare

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvordan merkeverdi bidrar til bedriftens måloppnåelse og resultater og derigjennom verdi for eierne
 • har et bredt perspektiv på hvilken rolle merkevarer og merkevarebygging har i moderne næringsliv
 • kan drøfte hvordan merkevarer inngår i forbrukernes liv og hvordan de påvirker vårt samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2052
 • Tidligere år og semester for dette emnet