høst 2024
B-LEDINMA Mentoremne - 0 stp

Emnetype

Emnet er kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Høstens nye bachelorstudenter Handelshøgskolen inviteres til å delta i faste mentorgrupper som tilbys gjennom hele første semester. Mentorgruppene vil i praksis fungere som kollokvie/seminargrupper der studentene faglige seminarer på bakgrunn av konkrete oppgaver utformet av de fagansatte.

Hver mentorgruppe skal ledes av en studentmentor som allerede er godt i gang med sine studier.


Hva lærer du

Seminarundervisning og påmelding til mentorgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Seminarundervisning med en gruppestørrelse på ca 15-25 studenter.

Timeplan

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: B-LEDINMA
  • Tidligere år og semester for dette emnet