vår 2024
AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved Automasjon, Droneteknologi, Prosessteknologi, Havteknologi - maritim digitalisering og Fornybar energi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-1002 El.lære og måleteknikk 5 stp

Innhold

Introduksjon, grunnbegreper

 • Størrelser og enheter
 • Definisjoner av ladning, strøm, spenning og resistans.
 • Ohms lov.
 • Effekt og resistans i ledere, spennings- og effekttap i ledere.
 • Spennings-/strømkildemodell.
 • Oppbygging og bruk av ohm-, ampere- og voltmeter.

Serie- og parallellkretser

 • Seriekobling og parallellkobling.
 • Kirchhoffs spennings- og strømlov.
 • Effekt.
 • Spenningsdeler og strømdeler.
 • Wheatstones målebro.

Kretsanalyse / kretsteoremer

 • Systematisk bruk av Kirchhoffs lover og ohms lov.
 • Superposisjonsprinsippet.
 • Thevenin’s og Norton’s teoremer.

Elektrisk felt og kondensatorer:

 • Kort om elektriske (statiske) felt.
 • Kondensatorens oppbygging og egenskaper, kapasitans.
 • Inn- og utkopling av kondensatorer i likestrøms-kretser med resistans.

Magnetisme og induktanser:

 • Kort om magnetiske (statiske) felt, og magnetiske grunnbegreper.
 • Magnetisk felt omkring strømførende leder
 • Magnetisk induksjon, indusert spenning.
 • Spolens oppbygning og egenskaper, induktans.
 • Inn- og utkopling av spoler i likestrøms-kretser med resistans.
 • Transformatorprinsippet.

Vekselstrøm

 • Sinusspenning og strøm, amplitude og fase, effektivverdi.
 • Vekselstrømkretser (RC-, LC- og RLC-kretser).
 • Komplekse tall og kompleksmetoden brukt i vekselstrømkretser.
 • Reaktans, impedans, admittans, faseforskyvning og viserdiagram.
 • Introduksjon serie- og parallellresonans.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • Grunnleggende kunnskaper innen elektroteknikk.
 • Kunnskap innenfor kjerneområdene el-lære, kretsanalyse og tilhørende teoremer.

Ferdigheter

 • Kan arbeide i relevante laboratorier med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer
 • Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger

Generell kompetanse

 • Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, samt anvendelse av teori og metoder.
 • Kan kommunisere med andre om problemstillinger omkring ellære og elektriske begreper.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Regneøvinger
 • Laboratoriearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Regneøvinger Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Regneøvinger
 • To laboratorieøvinger med forarbeid og rapport

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2503
 • Tidligere år og semester for dette emnet