høst 2023
ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i arkeologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil diskutere nyere perspektiver i arkeologisk teori og/eller metode. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år, avhengig av fagets utvikling og tilgjengelig fagpersonell.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Dypere innsikt i en rekke perspektiver i arkeologiske teori og/eller metode

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Gi en kritisk vurdering av teoriene og/eller metodene som blir anvendt i arkeologiske fortolkninger

Kompetanse

  • Evne til å utnytte utvalgte teoretiske og/eller metodiske perspektiver i egen forskning på masternivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet består av ca. 10 dobbeltimer med seminarundervisning.

Timeplan

Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på minst 7 av seminarene.

I tillegg legges det opp til 2-3 korte muntlige eller skriftlige fremlegg i relasjon til arbeid med pensum.


Mer info om vurderingsform oppgave

En skriftlig oppgave over et selvvalgt tema relatert til emnets innhold,

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon på ca. 15 minutter med utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Presentasjonen kan være med eller uten Powerpoint eller andre hjelpemidler. Den muntlige presentasjonen følges av en samtale med sensorene om temaet. Denne skal ikke overstige 30 minutter.

Utgangspunktet for karakteren baseres på den skriftlige oppgaven, der den muntlige presentasjonen og samtalen er justerende for endelig karakter. Muntlig presentasjon og samtale kan justere karakteren én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-3026
  • Tidligere år og semester for dette emnet