høst 2024
ARK-1014 Hva er arkeologi? - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden 10 stp
ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 10 stp

Innhold

Hvorfor gjør arkeologer utgravninger og annet feltarbeid? Hvordan vet de hva de skal lete etter? Og hva kan det de finner fortelle om fortida og mennesker før oss? Dette er noe av det du vil få svar på i dette emnet. Arkeologien er opptatt av mange av de store spørsmålene om fortida. Når oppsto mennesket, når begynte vi å dyrke jorda og holde husdyr, og når organiserte vi oss i stater og begynte å bo i byer? Men også mange andre og ikke mindre viktige spørsmål opptar faget. Hvordan har menneskene bodd og hva har de spist til ulike tider? Hvorfor laget de helleristninger og annen bergkunst? Hvordan begravde de sine døde og hva kan gravene og levningene etter de døde fortelle om deres status, livsførsel og slektskap? Som du vil få vite, finnes det ulike teorier og metoder for å svare på slike spørsmål, og du vil også lære at det finnes forskjellige retninger eller spesialiseringer i faget. Noen arbeider med sporene etter de eldste menneskene, noen med analyser i laboratorium og andre igjen studerer tingene fra vår egen samtid, bare for å nevne noe. Arkeologi er sammensatt og det er med på å gjøre faget så spennende. Det er nettopp denne egenarten og dette mangfoldet som utgjør temaet for emnet og som gir svar på det overordnete spørsmålet: «Hva er arkeologi?».

Emnet er inndelt i følgende temaer:

 • Hva er arkeologisk materiale?
 • Hva jobber arkeologen med?
 • Fortidens rolle i nåtiden
 • Hvordan finner og innsamler arkeologen materiale?
 • Analyse av det arkeologiske materialet
 • Tolkning av det arkeologiske materialet
 • Fortidens rolle i nåtiden

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse av arkeologiens egenart og utgangspunkt i materiell kultur
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arkeologisk data er innsamlet og fortolket
 • grunnleggende forståelse for de faglige dimensjonene og mangfoldet i moderne arkeologi
 • grunnleggende forståelse for hvilken rolle fortiden spiller i nåtiden
 • grunnleggende kunnskap om hvordan arkeologi inngår i forvaltningen av kulturarv og kulturminner og i den museale formidlingsvirksomheten

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til arkeologiens rolle i både akademiske og allmenne kontekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

12 dobbelttimer forelesninger, inkl. en ekskursjon. Det legges vekt på å engasjere og aktivere studentene underveis i forelesningene ved hjelp av ulike aktiviteter, som for eksempel materialstudier, bruk av online databaser, summegrupper, korte gruppe-diskusjoner, med mer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 25.10.2024 09:00 (Utlevering)
01.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Veiledning Godkjent – ikke godkjent
Levere tekster Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studentene skal levere minst to av fire korte tekster på min. 350 ord (ca. 1-2 sider) over oppgitte temaer knyttet til pensum og forelesninger på nærmere angitte datoer i løpet av semesteret.

Alle studenter skal i løpet av semesteret ha en obligatorisk veiledning med en faglærer for å følge opp utfordringer og for å bistå med tilrettelegging av videre studieforløp.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet