høst 2024
ALI-1110 Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800 - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag) lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Dette emnet tar for seg den episke diktning fra de eldste tider til ca. 1800. Emnet omfatter utdrag fra Bibelen, samt så vel greske og romerske, som franske og italienske epos, en norrøn saga og flere europeiske romaner.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • innsikt i sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor narrativ diktning fram til 1800
 • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den narrative diktningen
 • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til narrativ diktning
 • oversikt over litteraturhistoriske epoker fram til 1800

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre en kritisk lesning av narrative tekster
 • analyse av narrative tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 19.11.2024 09:00 (Utlevering)
21.11.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et skriftlig arbeid på 3-4 sider over oppgitt emne.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet