På programmet er følgende deltakere bekreftet:  

 • Dag Rune Olsen, rektor, UiT Norges arktiske universitet
 • Camilla Brekke, prorektor forskning og utvikling, UiT Norges arktiske universitet 
 • Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister, Nærings- og fiskeridepartementet (Ap)
 • Unni Kløvstad, avdelingsdirektør, Utenriksdepartementets seksjon for hav og næringsutvikling
 • Inger Andreassen, fagleder landbruk og miljø, Senja kommune
 • Nils Gunnar Kvamstø, direktør, Havforskningsinstituttet
 • Ellen Hambro, direktør, Miljødirektoratet
 • Ann-Helen Ernstsen, direktør, Senter mot marin forsøpling
 • Britt Limo, administrerende direktør, Remiks
 • Sverre Johansen, generalsekretær, Norges Fiskarlag
 • Eva Danielsen Husby, ordfører, Hasvik kommune (Ap)
 • Karoline Andaur, generalsekretær, WWF Verdens naturforbund
 • Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet
 • Martin Skedsmo, International Sales Manager, Kongsberg Satellite Services
 • Maja Sojtaric, journalist, Nordlys
 • Nina Jensen, CEO, REV Ocean
 • Helga Pedersen, ordfører, Tana kommune (Ap)
 • Øyvind Fiksen, visedekan for hav, Universitetet i Bergen
 • Eve de Coning, fagdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Jesse Brinkhof, førsteamanuensis, Dsolve, UiT Norges arktiske universitet
 • Sigurd Cottis Hoff, fisker
 • Kathrine Tveiterås, prorektor, UiT Norges arktiske universitet
 • Maria Varteressian, politisk rådgiver, Klima- og miljødepartementet
 • Kjersti Bjørnstad, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Marlene Bråthen, Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Ole Arve Misund, direktør, Norsk Polarinstitutt
 • Per Anders Todal, journalist og forfatter (moderator)
 • Jan-Gunnar Winther, direktør, Senter for hav og Arktis (moderator)