• Even Tronstad Sagebakken, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Silje Karine Moukta, sametingspresident, Sametinget
 • Oda Bjerkan, konstituert daglig leder, UN Global Compact Norge
 • Asgeir Sørensen, professor, NTNU
 • Katherine Mary Dunlop, forsker, Havforskningsinstituttet
 • Walter Sognnes, administrerende direktør, Loke Marine Minerals
 • Karoline Andaur, generalsekretær, WWF Verdens Naturfond
 • Stig-Morten Knutsen, sjefsgeolog, Sokkeldirektoratet
 • Bente Pretlove, direktør for Ocean Space-programmet, DNV
 • Kjell Magnus Norderhaug, forsker, Havforskningsinstituttet
 • Hanne Hodnesdal, prosjektleder, Kartverket
 • Johannes Röhrs, Leder ved avdeling for hav og is, Meteorologisk institutt 
 • Jørgen Berge, dekan, UiT Norges arktiske universitet
 • Beate Kvamstad Lervold, Spesialrådgiver, SINTEF
 • Rolf Skatteboe, administrerende direktør, KSAT
 • Sabina Strmic Palinkas, professor, UiT Norges arktiske universitet
 • Maria Madalena das Neves, professor, UiT Norges arktiske universitet
 • Bjørn Hersoug, professor, UiT/NOFIMA
 • Ola Kvalheim, administrerende direktør, Ode
 • Geir-Inge Sivertsen, ordfører, Senja kommune
 • Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet
 • Signe Riemer-Sørensen, forskningsleder AI, SINTEF Digital
 • Jan-Gunnar Winther, prorektor forskning og utvikling, UiT Norges arktiske universitet
 • Dag Rune Olsen, rektor, UiT Norges arktiske universitet
 • Anne Husebekk, direktør, Senter for hav og Arktis

Se mer på www.blattkompass.no.