Vi er på vei mot 2030 og realiseringen av bærekraftsmålene. Hvordan står det til med dette arbeidet i Norge – vil vi nå målene som er satt for verdenshavene? Vi skal se nærmere på status for bærekraftig forvaltning og bevaring av kyst- og havområdene, forurensning og forsøpling, og fiskeriforvaltning.

Onsdag 7. juni

10.00
Registreringen åpner 
1100–1145 
Lunsj
1200–1245
Innledning 
 • Dag Rune Olsen, rektor, UiT Norges arktiske universitet
 • Gunnar Wilhelmsen, ordfører, Tromsø kommune
 • Camilla Brekke, prorektor forskning og utvikling, UiT Norges arktiske universitet 
 • Unni Kløvstad, avdelingsleder, Utenriksdepartementets seksjon for hav og næringsutvikling

1245–1300
Pause 
1300–1400
Bærekraftig forvaltning av kyst- og havområder 
 • Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet (keynote) 
 • Inger Andreassen, fagleder landbruk og miljø, Senja kommune
 • Nils Gunnar Kvamstø, direktør, Havforskningsinstituttet
 • Per Schive, avdelingsdirektør, Klima- og miljødepartementet

1400–1415
Pause
1415–1515
Forurensning og forsøpling 
 • Ann-Helen Ernstsen, direktør, Senter mot marin forsøpling (keynote) 
 • Jesse Brinkhof, Førsteamanuensis, Dsolve, UiT Norges arktiske universitet
 • Britt Limo, administrerende direktør, Remiks
 • Maria Pettersvik Arvnes, seniorrådgiver, Norges Fiskarlag
1515–1545
Pause 
1545–1645
Debatt etter dag 1: Hvilken kurs velger vi? 
 • Maja Sojtaric, journalist, Nordlys
 • Helga Pedersen, ordfører, Tana kommune
 • Kathrine Tveiterås, prorektor, UiT Norges arktiske universitet
 • Kikki Flesche Kleiven, direktør, Bjerknessenteret 
1900 –
Kveldsarrangement: Smaken av fremtida

Med kokk Marius Carlehed Jacobsen i spissen skal vi dekke "framtidsbordet" på Hildr – og i utestedets fine hage og bakgård. Gjør deg klar for arter fra havet du aldri før har smakt. Her blir det tang, lodde, kråkeboller, sjøpølser, skjell og deler av fisken vi ikke trodde kunne være mat. Og hva med klassikeren pizza - nå med ingredienser fra havet?

Konferansedeltakere vil få gratis inngang til arrangementet, men påmelding kreves. Armbånd hentes under registrering. Torsdag 8. juni

0800
Kaffe 

0830-0850

Åpning
 • Marlene Bråthen, Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Kristina Hansen, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet 
0850–0950
Bevaring av 30 prosent av havområdene 
 • Maria Varteressian, politisk rådgiver, Klima- og miljødepartementet (keynote) 
 • Sverre Johansen, generalsekretær, Norges Fiskarlag
 • Eva Danielsen Husby, ordfører, Hasvik kommune (Ap)
 • Karoline Andaur, generalsekretær, WWF Verdens naturfond
0950–1000 
Pause
1000–1100
Bærekraftig fiskeriforvaltning
 • Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet (keynote)
 • Martin Skedsmo, International Sales Manager, Kongsberg Satellite Services
 • Eve de Coning, fagdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Sigurd Cottis Hoff, fisker 
1100-1115
Pause 
1115–1215
Hvilke gode løsninger har vi identifisert? 
 • Per Anders Todal, journalist og forfatter
 • Ole Arve Misund, direktør, Norsk Polarinstitutt
 • Øyvind Fiksen, visedekan for hav, Universitetet i Bergen
 • Nina Jensen, CEO, REV Ocean
 • Jan-Gunnar Winther, direktør, Senter for hav og Arktis (moderator)
1215–1300
Avsluttende lunsj