Jobber du med fagutvikling eller kvalitetsforbedrende tiltak knyttet til kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom og har lyst til å bidra? I sesjonen "KAT-prosjekter i Norge" inviterer vi fagpersoner til å presentere sitt prosjekt.

Noe av intensjonen med kongressen er å skape en arena for utveksling av informasjon om utviklingsarbeid som foregår rundt i Norge i ulike prosjekter. Vi ber derfor alle som er interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonen om å sende oss sitt bidrag.
 
Send et kort sammendrag på maksimum 250 ord som beskriver utviklingsarbeidet/forskningen din. 
 
Konferansekomiteen vil prioriterer hvem som får presentere på konferansen. Innlegget på konferansen vil ha en varighet på 10-15 minutter. Sammendraget sendes til roger.hagen@psykologi.uio.no.
 
Frist: 15.mai 2023.