Dag 2, 9.juni 2023

08:15-08:30 
Velkommen

08:30-09:30
Can Innovations in Evidence-Based Treatment Delivery Meet the Needs of Youth with Anxiety and Depression in a Post-Pandemic World?

Professor Jill Ehrenreich-May

09:45-10:45 
Innovations in the treatment of social anxiety disorder in adolescents

Professor David Clark

11:00-12:00
The use of technologically delivered interventions for the treatment of childhood depression and anxiety. Current status and future directions

Professor Paul Stallard

12:00-13:00
Lunsj

13:00-14.30
Parallellsesjon

  • Autismespekteforstyrrelser - forståelse av kjernevansker og kognitiv atferdsterapi for komorbid angstlidelse, ved psykologspesialist, Jon Fauskanger Bjaastad (Rom: MH1, Aud1)
  • Spiseforstyrrelser, CBT-E, ved psykolog Asle Halvorsen (Rom: MH1, Aud2)
  • Metacognitive therapy for PTSD in children and young people, ved klinisk psykolog/ dr. Michael Simons (Rom: MH1, Aud3)
  • Skolefravær/ skolevegring, ved psykologspesialist Jo Magne Ingul (Rom: MH1, Aud4)
  • Behandling av alvorlige følelsesreguleringsvansker hos barn og unge ved hjelp av dialektisk atferdsterapi, ved psykologspesialist Per Martin Løken (Rom: MH1, Aud5)

14.45-15.30
Paneldebatt v/ førsteamanuensis/psykolog Kristin Martinsen

KAT inn i fremtiden
Lekens plass
Foreldre/familie/ skole arbeid
Transdiagnostisk vs diagnosespesifikk KAT

15.30-15.45

Avslutning