Første dag av hovedkonferansen 8.juni.

08:30-09:15

Registrering

09:15-09:45
Velkommen

09:45-10:45
Improving public access to effective psychological therapies: lessons from two English programmes (IAPT and Schools Programmes)

Professor David Clark

11:00-12:00
Improving child mental health through school based cognitive behaviour therapy

Professor Paul Stallard 

12:00-13:00
Lunsj

13:00-14:00
Symposium – presentasjon av prosjekter innen kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Send inn ditt bidrag

14:15-15:15
Lessons Learned for 20 Years of Research on Transdiagnostic Treatments for Children and Adolescents

Professor Jill Ehrenreich-May

15:15-15:30 
Pause

15:30-17:00
Parallellsesjon

  • Kognitiv miljøterapi, ved psykologspesialist, Tore Aune (Rom: MH1, Aud1)
  • Traumefokusert CBT ved Professor/ psykologspesialist, Tine K. Jensen (Rom: MH1, Aud2)
  • Sosial Persepsjonstrening (SPT), ved psykologspesialist Klara Øverland/ Dosent emeritus Knut Gundersen (Rom: MH1, Aud3)
  • Metacognitive therapy for OCD in children and young people, ved Klinisk psykolog, dr. Michael Simons (Rom: MH1, Aud4)

20:00 
Festmiddag med kulturelt innslag