Konferansen arrangeres av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), RKBU Midt-Norge, RKBU Vest, RBUP øst og sør, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger og Norsk forening for kognitiv terapi.

Komiteen består av: 

Psykologspesialist/universitetslektor, Annelise Fredriksen, RKBU Nord
Psykologspesialist, Phd. Jo Magne Ingul, RKBU Midt-Norge
Klinisk psykolog, Phd. Kristin Martinsen, Universitetet i Oslo (UiO)
Professor Roger Hagen, UiO
Psykologspesialist, Phd Klara Øverland, RKBU Vest/ Universitetet i Stavanger
Psykologspesialist Kari Walmsness, RKBU Midt Norge
Psykologspesialist Kirsten Torbjørnsen, RBUP Øst og Sør
Studieleder Barbro Fedøy, RBUP Øst og Sør

Arrangører:

i samarbeid med