Onsdag 23.11.22  vil det bli avholdt stipendiatsamling på campus Alta. Samlingen starter klokka 1400. Ansvarlig for samlingen er Erlend Eidsvik. Spørsmål om samlingen kan rettes til erlend.eidsvik@uit.no

Påmelding til samlingen åpner 15. august og koster 2000 kr for stipendiatsamling og konferanse.

I stipendiatsamlinga ønsker vi PhD-kandidater velkommen til å presentere manus og utkast til artikkel eller kappetekst. Overordna tema for konferansen er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken, og bidrag som adresserer perspektiv på dette er særlig velkommen. Likevel, samfunnsfaget er bredt og didaktikkens verden vid, og vi ønsker absolutt alle bidrag velkommen. 

Målet med samlingen er å skape en konstruktiv ramme for fremlegging og tilbakemeldinger på tekst/manus/ og dele erfaringer og konstruktive grep i PhD-løpet.

 

Foreløpig opplegg:

14.00 - 14.15

Velkommen til stipendiatsamling v/ Erlend Eidsvik ++

14.15 - 15.15

Gruppevis tilbakemelding og diskusjon på tekst.

 15.15 - 15.30

Pause

 15.30 - 16.30

Gruppevis tilbakemelding og diskusjon på tekst

 16.30 - 17.00

Pause

 17.00– 18.00

Rundebordsdiskusjon – erfaringsdeling, gode grep, utfordringer og refleksjoner

 19.30

Middag og sosial hygge