Samfunnsfagkonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Illustrasjons-/bannerbilde for Samfunnsfagkonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Det er en glede å få ønske dere velkommen til årskonferansen for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærerutdannigene i Alta/Áltá/Alattio 23.-25. november 2022.

 Hovedtema for konferansen i år er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken. Vi ønsker med dette å rette fokus mot disse temaene, både knyttet til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette mangfoldet samfunnsfagdidaktikken? Hvordan kan samfunnsfagdidaktikere arbeide teoretisk og praktisk med etiske, digitale, inkluderende aspekter ved mangfold, urfolk og minoriteter? Hvilke muligheter tilfører slike perspektiver samfunnsfagene?

Norge er et mangfoldig samfunn, noe våre utdanningsinstitusjoner - fra barnehager til universiteter - skal speile og videreutvikle. Disse ambisjonene kommer blant annet klart til uttrykk i de nye læreplanenes (LK20).

Vi møtes i Alta/Áltá/Alattio, i hjertet av Sápmi. Denne byen er preget av historiske møter mellom ulike kulturer over mange hundre år, kulturmøter som både har preget sted, historie og vår egen nåtid. I disse omgivelsene ønsker vi å legge til rette for kunnskapsutveksling, refleksjon, debatt og videre utvikling om hvordan mangfoldskompetanse, urfolksperspektiver og minoritetsforståelse i samfunnsfaglig tematikk. Øvrige stikkord til disse fagdidaktiske mulighetene og utfordringene kan være: seksuelle minoriteter, diskriminering, forskningsetikk, urfolksmetodikk, digitale læremidler/verktøy.

Frist for innsending av abstract er fredag 26. august. Omfanget på abstracts er på rundt 200 ord og adresse for innsending kommer senere. Foredragene er tenkt organisert i ulike tematiske sesjoner på 3-4 bidrag på rundt 15-20 minutter med spørsmålsrunder til slutt. Kom derfor med forslag til tema på sesjoner og bidragsytere.

Onsdag 23. november er det stipendiatsamling. Mer informasjon om denne annonseres snart.

Keynote og program for konferansen annonseres snart.

 

Har du spørsmål om konferansen?

Faglige spørsmål kan rettes til Helge Chr. Pedersen: helge.c.pedersen@uit.no

Praktiske spørsmål kan rettes til Bjørn-Henrik Johannessen: bjorn.h.johannessen@uit.no

Spørsmål om stipendiatsamlingen kan rettes til Erlend Eidsvik: erlend.eidsvik@uit.no

 

OvernattingScandic Alta:

 

Velkommen til Alta/Áltá/Alattio

Starter: 23. november 2022 kl. 09.00
Slutter: 25. november 2022 kl. 13.00
Hvor: Campus Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Helge Chr. Pedersen
E-post: helge.c.pedersen@uit.no
Legg i kalender

Foredragsholdere

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge


Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsfeltet hennes er kolonialitet, rasisme, sosial rettferdighet og antirasisme i skole og utdanning. Eriksen jobber særlig med dekoloniale perspektiver på kunnskapsproduksjon og pedagogikk. Flere av hennes publikasjoner omhandler samiske perspektiver, kunnskaper og rettigheter i skole og lærerutdanning. Hun er særlig opptatt av utfordringer og muligheter knyttet til ivaretakelsen av samiske perspektiver i skole og lærerutdanning utenfor det geografiske Sápmi, og refleksjon omkring rolle, ståsted og ansvar i arbeid med urfolksspørsmål i forskning og utdanning. Mer om Gregers Eriksen her: https://www.usn.no/kontakt-oss/tilsette/kristin-gregers-eriksen

Jonny Hjelm

Jonny Hjelm

Professor i historie ved Umeå Universitet


Jonny Hjelm är professor historia och verksam vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Sverige. Han har sedan 1980-talet arbetat med arbetslivs- och fackföreningshistorisk forskning. De senaste 20 åren har han även utforskat damfotbollens historia och den humanvetenskapliga idrottsvetenskapens syn på ”tävlingsidrotten” samt idrottsrörelsens föreningsdemokratiska strukturer. Hjelm har sedan 2015 dels forskat om prosekulära organisationer i Sverige, dels fördjupat sig i svensk humanvetenskaplig forskning om samer. Mer om Hjelm her: https://www.umu.se/en/staff/jonny-hjelm/