Påmelding og abstrakt
Påmelding og betaling av deltakaravgift (NOK 2000) og konferansemiddag (NOK 500) gjøres her.

15. august 2022 åpner vi for påmelding. Frist for påmelding er 21. oktober 2022.

Lunsj og kaffe under konferansedagene er inkludert i deltakeravgifta.

I påmeldingskjemaet vil dere også finne påmelding til konferansemiddagen. Konferansemiddagen ved Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge som ligger utenfor Alta ved bredden av Altaelva har en kostnad på 500 kr per deltaker.

-------------------------------------------

Innsending av konferansebidrag
Abstrakt til konferansen sendes inn til nks.ilp@hsl.uit.no. Frist for innsending av bidrag er utvidet til 21. oktober 2022. Det legges opp til konferanseforedrag på 20 minutt + 10 minutter til diskusjon per framlegg i parallelle sesjoner. Abstrakt skal være på maks 200 ord eksl. tittel, navn, institusjon og referanser. Abstrakt sendes inn som word-fil. Husk å merke eposten med Abstrakt i emnefeltet. Oppgi tittel på bidraget, navn og institusjon på de som skal presentere i abstaktet. Abstraktene vil bli vurdert av arrangementskomiteen.