Konferansen starter med stipendiatsamling onsdag 23.11.22 klokken 1400 (se eget program). Den ordinære konferansen starter med registrering torsdag 24.11.22 klokka 0800 og avsluttes fredag 25.11.22 klokka 1300. Se vedlagt program. Velkommen til Alta!
Vedlegg: