Konferanseprogram i PDF-versjon finn du her. Ei PDF med alle sammandrag er tilgjengeleg her.

Etter konferanseavslutning og lunsj onsdag 17. august blir det organisert ei valfri utflukt inkl. matservering. Utflukten er ein guida tur till Orrvos-fossen med litt historieforteljing om den gamle postruta som starta fra Gargia. Transport til og frå er organisert, og ein gryterett med dessert vert servert på fjellstove etter turen. Kostnadar for turen er berekna å bli på ca. kr. 1000. Endeleg påmelding til ekskursjonen skjer seinare og betaling vil skje direkte til arrangøren. Du kan indikere på påmeldingsskjemaet om du er interessert i å delta.

 Dag 1 – måndag 15. august 

 09.00–09.30 

Opning 

 09.30–10.30

Plenarføredrag 1 – Pia Lane: "Tenk at man ikke kan lese sitt eget språk!" Standardiseringens mange ansikter 

 10.30–11.00 

Kaffi 

 11.00–11-30 

Kubota et al.Bidialectal exposure modulates neural signatures to conflicting grammatical properties: Norway as a natural laboratory 

Svahn: Talar förortsungdomar i Skövde dialekt? 

 11.30–12.00 

Abelin & EmanuelssonInitial consonant clusters in onomatopoeic words in Meänkieli varieties, Kvääni, Finnish and Swedish 

Hovmark: Forestillinger om landsby og storby - og valg/brug af dialekt eller standard 

 12.00–12.30 

Antonsen: Bortfall av n i pronomen – et tornesamisk dialekttrekk 

Jansson: Skolan som dialektal mötesplats: En studie av dialektbruk på en yrkesförberedande gymnasieskola i Värmland 

 12.30–13.30 

LUNSJ 

 13.30–14.00 

Sapir: Det flerspråkiga Sverige genom skiftande ideologier 

Goll, Höder & SternitzkeAreala expansionsmönster i den nordisk-nordtyska kontaktregionen 

 14.00–14.30 

Kleemann-Andersen: How do politicians strengthen standardization ideologies in Greenland? 

Berg: Synkroni, diakroni og produktivitet i (norsk) dialektologi 

 14.30–15.00 

Trondhjem: Problemer med rigsgrønlandsk i folkeskolen og gymnasiet i Grønland 

Lykke: Variasjon og endring i tempusmorfologien i norske dialekter i Amerika 

 16.00–17.00 

Omvisning på Alta museum, buss 15.30 frå UiT

 

 Dag 2 – tysdag 16. august

 09.00–10.00 

Plenarføredrag 2 – Elma BlomChildren's lexical skills in regional languages: competition, compensation, and creativity 

 10.00–10.30 

Kaffi 

 10.30–11.00 

Selås: Moderne barns tileigning av Vallemål

Verkstad: Digitale ressursar for forsking på variasjon i nordiske språk 

Søfteland, Gujord & Emilsen: Om å bygge opp eit munnleg andrespråkskorpus på talaranes premiss 

 11.00–11-30 

Briksdal: Den fyrste språksosialiseringa til barn i fleirdialektale miljø

Diderichsen & Juel Jenssen: LANCHART-korpusset. 50 års danske samtaler i korpusformat

 11.30–12.00 

Kleemann: Språkideologier og språkpraksiser i samiske barnehager i norskdominerte områder i Sápmi

Schoonderbeek Hansen, Møller Svendsen & Friis BøeghHvad kan man bruge en digitaliseret seddelsamling til?

 12.00–12.30 

 

Hagen & Vangsnes: LIA-korpusene – eldre talemålsopptak for norsk og samisk gjort tilgjengelige 

 12.30–13.30 

LUNSJ 

 13.30–14.00 

Johansen: Et nytt blikk på palatalitetens indeksikalitet med utgangspunkt i ung norsk fra «våres Norge» 

Gudiksen: Leksikalsk variation i danske ømålsdialekter

 14.00–14.30 

Södergård: Dokumentationen av dialekter i digitala miljöer 

Arboe: To nye dialektordbøger fra Nordvestjylland

 14.30–15.00 

Røyneland & Vangsnes: Norske ungdommars multilektale sosiale skriving 

Bihl: Eftertankar kring dialektala stänk

 15.00–15.30 

Kaffi 

 15.30–16.30 

Plenarføredrag 3 – Jussi Ylikoski: Majoritetsspråkenes innflytelse på nordsamisk:  
velsignelse, forbannelse eller begge deler? 

 19.00 

Konferansemiddag 

 
 Dag 3
 – onsdag 17. august 

 09.00–09.30 

Västerdal: Avvikande mönster – om adjektivens genuskongruens i estlandssvenska 

Maegaard, Monka & Pharao: Sprogholdninger i center og periferi 

 09.30–10.00 

Westendorp & VangsnesOrdstillingsvariasjon i hv-spørsmål i sognemål: syntaktiske og prosodiske faktorer 

AndersonLektorstudentar sine haldningar til dialekt, tospråklegheit og aksentprega norsk 

 10.00–10.30 

Tsiouris: Evidentialitet i älvdalska: en undersökning av verben iess, luss och syöks 

Fenes: Holdninger til nynorsk og språklig variasjon hos en gruppe nordnorske ungdomsskoleelever

 10.30–11.00 

Håkansson & RosenkvistUtbrytningsliknande konstruktioner i sydsvenskt talspråk 

 Friis Bøegh, Schoonderbeek Hansen & Møller Svendsen: En perceptuel-dialektologisk pilotundersøgelse af det danske dialekt- og varietetlandskab baseret på GIS-analyse af ”draw-a-map”-data fra Aarhus 

 11.00–11.30 

Kaffi 

 11.30–12.30 

Plenarføredrag 4 – Marie Maegaard: Dialektologi i det postkoloniale Grønland 

 12.30–13.30 

LUNSJ 

 14.00–

Valfri utflukt inkl. matservering, buss frå UiT 14.00