Diehtojuohkinčoahkkin sámi buohccedivššároahpu birra Guovdageainnus

Illustrasjons-/bannerbilde for Diehtojuohkinčoahkkin sámi buohccedivššároahpu birra Guovdageainnus

MØTENE I TANA OG NESSEBY ER AVLYST!

 

Informasjonsmøte om samisk sykepleie i Kautokeino

 

* For norsk tekst scroll nederst på siden

Háliidat go gullat vejolašvuođaid birra lohkat buohccedivššároahpu birra mii čađahuvvo dávgasit ja oasseáiggis Guovdageainnus?

Mii áinnas háliidat deaivvadit duinna guhte áiggošit šaddat studeantan.

Maid sáhtát gullat?

Dieđuid oahpu ja bargovejolašvuođaid birra mat leat ovttaskas gielddain. Don deaivvadat maiddái studeanttaiguin / aiddo oahppan buohccedivššáriiguin geat muitalit iežaset vásáhusaid buohccedivššároahpus.

Geaid várás lea čoahkkin?

Buohkat geat áigot diehtit vejolašvuođaid birra lohkat lávdabuohccedivššároahpu, leaččat dal barggus dahje aiddo geargan joatkkaskuvllain!

 Prográmma:

 1. Buresboahtin
 2. Diehtojuohkin sámi buohccedivššároahpu birra Romssa Universitehta bokte
 3. Diehtojuohkin sámi buohccedivššároahpu ja Guovdageainnu birra oahppobáikin Sámi allaskuvlla bokte
 4. Stipeandaortnet ja bargovejolašvuođat Finnmárkku buohcceviesus
 5. Buohccedivššárstudeantta eallin studeantta / aiddo oahppan buohccedivššára bokte
 6. Stipeandaortnet ja bargovejolašvuođat gielddas
 7. Loahpaheapmi ja gažaldagat

 

Sávvat du oaidnit doppe!

Sámi buohccedivššároahpu ohcanáigemearri lea golggotmánu 16.b., ja álgin lea 2025 ođđajagimánus Guovdageainnus. 

Loga oahppoprográmma birra dás


Gávnna iežat diehtojuohkinčoahkkima:


Báiki: UiT Campus Áltá

Latnja: Alta Byggetrinn 3: Latnja A105, Aud. Brattholmen

Áigi: Vuossárgga miessemánu 27.b. tii. 18-20


Báiki: Guovdageainnu suohkan

Latnja: Sámi allaskuvla, Sullodat

Áigi: Maŋŋebárgga miessemánu 28.b. tii. 18-20


Báiki: Porsáŋgu, Leavdnja

Latnja: Porsáŋggu girjerádju, Leavdnja

Áigi: Gaskavahku miessemánu 29.b. tii. 18-20


Báiki: Kárášjohka

Latnja: Kárášjoga joatkkaskuvla

Áigi: Duorastaga miessemánu 30.b. tii. 18-20


Báiki: Unjárga

Latnja: Gielddastivrralatnja Unjárgga ráđđeviesus

Áigi: Maŋŋebárgga geassemánu 4.b. tii. 18-20


Báiki: Deanu 

Latnja: Deanu ráđđeviesus

Áigi: Gaskavahku geassemánu 5.b. tii. 18-20


Har du lyst til å vite om mulighetene til å studere sykepleie fleksibelt og på deltid i Kautokeino?

Vi vil gjerne møte deg som ønsker å bli student.

Hva kan du forvente?

Informasjon om studiet og jobbmuligheter i den enkelte kommune. Du møter også studenter/nyutdannede sykepleiere som deler sine erfaringer fra sykepleierstudiet.

Hvem er møtet for?

Alle som vil vite om mulighetene for å studere sykepleie desentralisert, enten du er i arbeidslivet eller kommer rett fra videregående!

Program:

 1. Velkommen 
 2. Informasjon om samisk sykepleie v/Universitetet i Tromsø
 3. Informasjon om samisk sykepleie og Kautokeino som studiested v/Samisk høyskole
 4. Stipendordning og jobbmuligheter v/Finnmarksykehuset
 5. Livet som sykepleierstudent v/student/nyutdannet sykepleier
 6. Stipendordning og jobbmuligheter i kommunen
 7. Avslutning og spørsmål

Vi håper å se deg der!

Samisk sykepleie har søknadsfrist 16. oktober, og oppstart januar 2025 i Kautokeino.

Du kan lese om studieprogrammet her


Finn ditt informasjonsmøte:


Sted: UiT Campus Alta

Rom: Alta Byggetrinn 3: Rom A105, Aud. Brattholmen

Tid: Mandag 27. mai, klokken 18-20


Sted: Kautokeino kommune/Guovdageainnu suohkan

Rom: Sámi allaskuvla, Sullodat

Tid: Tirsdag 28. mai, klokken: 18-20


Sted: Lakselv, Porsanger kommune

Rom: Porsanger bibliotek, Lakselv

Tid: Onsdag 29. mai, klokken 18-20


Sted: Karasjok kommune

Rom: Karasjok videregående skole

Tid: Torsdag 30 mai, klokken 18-20


Sted: Nesseby kommune

Rom: Kommunestyresalen Nesseby rådhus

Tid:Tirsdag 4. Juni, klokken 18-20


Sted: Tana kommune

Rom: Tana rådhus

Tid: Onsdag 5. juni, klokken 18-20


Starter: 27.05.24 kl 18.00
Slutter: 30.05.24 kl 20.00
Hvor: Alta, Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Tana, Nesseby
Sted: Annet
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Kristine Vollnes Kjeldsen
Telefon: 91828886
E-post: kvj022@uit.no
Legg i kalender