Undervisningsworkshop: Tverrprofesjonell samhandling- -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs

Illustrasjons-/bannerbilde for Undervisningsworkshop: Tverrprofesjonell samhandling- -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs
MICHAEL ERHARDSSON/ Mostphotos

Denne læringsressursen dekker tematikk som handler om forutsetninger for å gjennomføre gode tverrprofesjonelle møter.

Gjennom video vil dere vil møte helsepersonell som møter pasienten Andrej spilles av Bernt Bjørn, skuespiller fra Ferske Scener. Vi ønsker med denne ressursen å demonstrere hvordan helsepersonell kan lykkes med å gjennomføre tverrprofesjonelle møter. Erfaringsmessig øker det sannsynligheten for å lykkes dersom helsepersonell samarbeider om å spille hverandre, og pasienten, gode under møtet. 

Formålet med TeraVRi læringsressurser er å styrke helsefagstudentenes terapeutiske kompetanse gjennom bruk av virtuell teknologi som video, 360 video og VR-teknologi. Gjennom fire nyskapte virtuelle læringsressurser kan studenter under trygge rammer tilegne seg kunnskap om og øve på utfordrende samhandlingssituasjoner. Pedagogisk veileder er også utviklet og kollegaer ved UiT inviteres nå til workshop for å lære å ta disse i bruk. Lær mer om Tera Vri prosjektet. 

Dette er en av fire workshop. Du kan velge å delta på en eller flere av dem. Husk å melde deg på hver enkelt.

Målgruppe er faglærere ved UiT innen helsefag, lærerutdanningen, barnevern og sosialt arbeid.

Ta med egen PC og headset til denne workshopen. 

20 plasser

Finn fram (Kart)

Det vil bli servert lunsj. Ta kontakt med rita.jentoft@uit.no ved matpreferanser/allergi.

Når: 27.05.24 kl 09.15–11.45
Hvor: MH2 U7.310 VR-laben
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Inviterte
Kontakt: Rita Jentoft, IHO
Telefon: +4777660696
E-post: rita.jentoft@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender