Digital konferanse 14. november 2024

Desentralisert og fleksibel grunnskolelærerutdanning. Hvor er vi og hvor går vi?

Erfaringer, suksesskriterier og dilemmaer
Illustrasjons-/bannerbilde for Desentralisert og fleksibel grunnskolelærerutdanning. Hvor er vi og hvor går vi?
Kjell-Petter Hetland

  
Sett av datoen 14. november 2024 til nasjonal delingskonferanse!

Profesjonsmeldinga «Profesjonsnære utdanningar over heile landet» (Meld. St. 19) fremhever desentraliserte og fleksible lærerutdanninger som en viktig strategi både for rekruttering og kvalitetsutvikling. De siste årene har vi på UiT Norges arktiske uiversitet jobbet systematisk med å utvikle vår desentraliserte GLU 1-7-utdanning gjennom det HK-dir finansierte prosjektet «Studentaktiv læring i fleksible studier». Nå nærmer prosjektet seg slutten, og vi ønsker å bidra til en diskusjon om erfaringer, suksesskriterier og dilemmaer i desentraliserte og fleksible studier.

Konferansen vil være heldigital med bidrag fra ulike lærerutdanninger fra hele landet. Vi oppfordrer alle som er engasjert i desentralisert og fleksibel profesjonsutdanning til å sende inn sammendrag på faglige innlegg knyttet til konferansen tematikk her. Frist for innsending 1. oktober. De som blir valgt ut, blir kontaktet. 

Målgruppe: Ansatte som er tilknyttet grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning i Norge. Konferansen er også relevant for alle som er engasjert i desentralisert og fleksibel profesjonsutdanning

Mer informasjon og lenke til påmelding kommer.  

Arrangør: Prosjektgruppa for Studentaktiv læring i fleksible studier ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet. 

Når: 14.11.24 kl 09.00–15.00
Hvor: Digitalt - lenke sendes på epost til påmeldte
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Kontakt: Stig Misund
Telefon: 784 50143
E-post: stig.misund@uit.no
Legg i kalender