Rabas goahti - åpen gamme!

Boahttet galledit UiT-goađi! Dolla lea cahkkehuvvon, gáffe dola badjel ja de beasat oaidnit min mearehis fiinna goađi! | Kom og besøk UiT-gammen! Bålet er tent, kaffen er på og du kan få se vår fantastiske fine goahti!

Geassit 2021 ceggejedje Ráinná ja Sállira boazodoallit, Issát Turi, Sara Katrine Aleksandersen ja Reiulf Aleksandersen, UiT ođđa goađi. Dáppe sáhtát lohkat eanet huksema birra. Goađi galget UiT studeanttat ja bargit beassat geavahit -  ságastallamiidda, deaivvademiide, máinnasbottuide ja iesguđetlágan čoagganemiide.

Sommeren 2021 blei UiTs nye goahti bygget av Issat Turi, Sara Katrine Aleksandersen og Reiulf Aleksandersen, som er reineiere på Reinøya og Kvaløya. Her kan du lese om bygginga. Gammen skal kunne brukes av studenter og ansatte ved UiT - til samtaler, møter, fortellerstunder og samlinger av forskjellig art.

Gammebål

Sámi vahkus, de mii dolastallat goađis. Goahti lea rabas vuossárgga 5.2, gaskavahku 7.2 ja duorastaga 8.2, gaskkal dii 10.00 ja 14.00.   

Under Samisk uke har vi bål og kaffe i gammen. Gammen vil være åpen mandag 5.2, onsdag 7.2 og torsdag 8.2, mellom kl 10.00 og 14.00. 

Sáhttet boahtit rievdadusat / Med forbehold om endringer. 

Buresboahtin! Velkommen!

Starter: 05.02.24 kl 10.00
Slutter: 08.02.24 kl 14.00
Hvor: Goahti/Gammen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Ansvarlig: Arnstein Johnskareng
Legg i kalender