Samiske saker og norske domstoler

Illustrasjons-/bannerbilde for Samiske saker og norske domstoler
Øyvind Ravna

Dagen før samenes nasjonaldag arrangerer forskergruppa i same- og urfolksrett et seminar, der tidligere sorenskriver Finn-Arne Bieski-Selfors vil holde et foredrag med temaet 'Samiske saker og norske domstoler'.

Finn-Arne Selfors fungerte som sorenskriver og domstolsleder for Indre Finnmark tingrett i 20 år. Etter sammenslåingen med Østre Finnmark tingrett ble han den første sorenskriveren i den nyopprettede Indre og Østre Finnmark tingrett.

For øvrig har Selfors vært medlem av utvalget som resulterte i NOU 2016: 18 «Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk». Han har også ledet domstolenes Samisk Forum.

Når: 05.02.24 kl 14.00–16.00
Hvor: Teorifagbygget hus 1 Auditorium 2 (1.836)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Ánde Somby
Telefon: +47 77 64 45 58
E-post: ande.somby@uit.no
Legg i kalender