Internasjonalt seminar fyller 30 år - feiring og jubileumsmarkering

Illustrasjons-/bannerbilde for Internasjonalt seminar fyller 30 år - feiring og jubileumsmarkering

Den 30. november feirer debattforumet Internasjonalt seminar jubileum. Da holdes det en paneldebatt om den politiske utviklingen globalt over tre tiår og hva vi kan vente oss i framtiden.

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, som gjennom foredrag og paneldiskusjoner tar opp nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema.

Seminaret har et program med 25-30 åpne møter i året.

Internasjonalt Seminar er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) ved UiT Norges arktiske universitet.

I tillegg støttes seminaret av Tromsøs humanitære organisasjoner, solidaritets- organisasjoner og studentorganisasjoner.

Torsdag 30. november feirer Internasjonalt seminar 30-års jubileum.

Vi inviterer deg med på en reise tilbake i tid for å sammenligne verden for 30 år siden med verden i dag.

Møt opp kl. 19.00-21.00 på Tromsø bibliotek og byarkiv hvis du vil høre en spennende paneldebatt om politisk historie.

 

Hovedtema for jubileumsarrangementet:

  • Hvilke utfordringer stod verden overfor i 1993 og hvordan trodde man verden ville utvikle seg?
  • Hvor står vi 30 år etter og hvilke scenerier kan vi vente oss fremover?
  • Hvorfor er det viktig å ha et ordskifte om internasjonale spørsmål i nord?

Pandeltakere:

  • Aili Keskitalo, urfolksansvarlig i Amnesty International Norge og tidligere Sametingspresident
  • Thea Sofie Grastveit, Slett U-landsgjelda
  • Inga Bårdsen Tøllefsen, styreleder i Palestinakomiteen i Tromsø
  • Luna Elisabeth Drecker, leder for ungdomsrådet i Tromsø.

Moderator:
Marcela Douglas Aranibar, instituttleder, Senter for Fredsstudier, UiT

Etter seminaret går vi over til Rådhusets foajé og feirer Tromsøs organisasjonsliv med kake, sprudlevann og taler.

Vi ønsker alle velkommen til å delta markeringen – med deres hjelp kan vi opprettholde en viktig plattform for debatt i Tromsøs politiske offentlighet.

 

Når: 30.11.23 kl 19.00–21.00
Hvor: Online
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Anja Kristine Salo
E-post: IntSem@fn.no
Legg i kalender