EUGLOH Tromsø Idea Camp 2024: Workshop om hvordan ideer skapes / Workshop about the creation of ideas

Mostphotos.com

Norwegian:

Hva forutgår en idé? Dette spørsmålet står i sentrum for en workshop UiT arrangerer i januar. Der kan studenter og ansatte blant annet utforske hvordan ideer formes og hvordan en skaper gode forhold for idémyldring.

 

English:

What precedes an idea? This question will be at the center of a workshop which will be held at UiT The Arctic University of Norway in January. At this workshop students and employees can explore how ideas are formed and how you can create the right buzz to share and dive into a multitude of ideas.

NORWEGIAN:

Du får under workshopen muligheten til å delta i intensivt og lekent lagarbeid mens du opplever den arktiske vinteren. Målet med workshopen er å gi studenter og ansatte en innføring i både en metodologi og et utsyn som setter mennesket og lek i sentrum. Dette kan åpne opp nye rom for innovativ tekning og problemløsning.

Helseperspektiv: Deltakere vil få muligheten til å komme i nær dialog med frivillige og/eller brukere ved Vardesenteret i Tromsø. Dette er en møteplass for kreftpasienter og dere pårørende. Slike møter vil danne utgangspunktet for utvikling av nye ideer. 

Hovedtema for workshop:

  • Å omgjøre kunnskap til handling
  • Emosjonell design: Somestetikk og medskapende designmetoder og verktøy
  • Kreativitet og problemløsning
  • Kommunikasjon og samarbeid

 

De som leder workshopen er:

Gerd Berge, førsteamanuensis ved Institutt for medisinsk biologi, UiT

Bruno Giesteria, professor, FBAUP, Institutt for design, University of Porto

Workshopen skjer fra 7. til 9. februar.

For deltakere på nettet vil det bli holdt en masterclass om et case som omhandler bruk av lek i behandling av pasienter med anoreksi, som skjer 24. januar.

Frist for påmelding er 20. desember (for studenter og ansatte ved UiT)

Du kan allerede nå registrere deg på et eget skjema ved å klikke her.

Krav til deltakere:

Målgruppen er masterstudenter, stipendiater og vitenskapelige ansatte innen alle fagfelt.

Alle søkere må levere inn et motivasjonsbrev.

Antall deltakere: 21 (To fra hvert partneruniversitet og fem fra UiT)

Bevis på kursdeltakelse blir delt ut til de som deltar på hele workshopen

Kursspråk: engelsk

Logo

Workshopen er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

QR-kode

ENGLISH:

During the workshop you can have the opportunity to participate in intensive, playful teamwork and experience authentic Arctic winter conditions. The workshop aims to provide students and university staff with an introduction to methodologies and mindsets in which the human experience and playfulness stands at the center. This can open new rooms for innovative thinking and problem-solving.

Health perspective: Participants will the opportunity to have a close dialogue with volunteers and/or users at Vardesenteret in Tromsø — a meeting place for cancer patients and their next of kin. This will serve as a starting point for the development of new ideas.

Main topics for the workshop:

  • Knowledge into action
  • Emotional Design: Somaesthetics and Co-Design Methods and Tools
  • Creativity & problem solving
  • Communication & collaboration

 

The hosts of the workshop are UiT- The Arctic University of Norway and Universidade do Porto

Speakers during the workshop are:

Gerd Berge, førsteamanuensis ved Institutt for medisinsk biologi, UiT

Bruno Giesteria, professor, FBAUP, Design department, University of Porto

The course will take place February 7th to 9th.

For those willing to attend virtually, there will be an online masterclass featuring a case of ludic/playful innovation for patients with anorexia on January 24, 2024.

The event's registration is open until December 20 (for students and employees at UiT)

You can already now register for the event by filling out a form, by clicking here.

Requirements:

Target group: Master and PhD students and scientific in any academic field or discipline

Additionally, all applicants are required to submit a motivation letter.

Number of participants: 21 (Two from each partner university & five from UiT).

Certificate/ECTS: Certificates will be issued for those who attend the full event.

Language: English.

The workshop is part of the educational activities which are offered by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Logo
Starter: 24.01.24 kl 12.00
Slutter: 09.02.24 kl 12.00
Hvor: Online
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Bror-Magnus S. Strand
E-post: eugloh@uit.no
Legg i kalender