ILP-seminaret: What can children teach us? Researchers as learners

Vi inviterer til seminar med Tamsin Meaney fra Høgskulen på Vestlandet. Meaney er professor i matematikkutdanning og har vært involvert i lærerutdanningsprogrammer og veiledet post-graduate studenter i New Zealand, Australia, Sverige og Norge. Hennes spesialiteter er i urfolksutdanning, tidlig barndomsutdanning og lærerutvikling. I perioden 2018-2021 var hun forskningsleder for et stort NFR-finansiert prosjekt om "Læring om undervisningsargumentasjon for kritisk matematikkutdanning i flerspråklige klasserom". Hun driver også et prosjekt som en del av Kindergarten Knowledge (Kindknow) - Senter for systemisk forskning om mangfold og bærekraftig fremtid. Arbeidet hennes med Barnkunne handler om hvordan digitale verktøy brukes for å engasjere barnehagebarn med matematikk. 


Etter presentasjonen vil det være panelsamtale rundt følgende tema: «Mangfold, miljøskapning og forskningsfellesskap; kvalitet og kvantitet i forskning».


Moderator:
Jan Nyquist Roksvold, Førsteamanuensis v/ ILP

Sted:
Tromsø: Auditorium Didaktikken (ILP-bygget 1.059).
Alta/eksterne: digitalt

Seminaret er en markering av professor emerita Anne Birgitte Fyhn, og arrangeres i samarbeid med forskningsgruppen ICred - Intercultural relations in education og Forskningsgruppe i Matematikkdidaktikk.

ILP-seminaret er åpent for alle og vil være lett servering

Når: 22.11.23 kl 13.00–15.30
Hvor: Auditorium Didaktikken, ILP-bygget eller teams
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Silje Sivertsvik
Telefon: 77660768
E-post: silje.sivertsvik@uit.no
Legg i kalender