ICred

Intercultural relations in education

Forskningsgruppen Intercultural relations in education (ICRED) skal videreutvikle forskningsbasert kunnskap om flerkulturell pedagogikk, urfolkspedagogikk, samt antirasistisk pedagogikk med vekt på kjønn, etnisitet, majoritet, minoritet, marginalisering og integrasjon i barnehage, skole og dagligliv. Forskningsgruppen skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om de flerkulturelle kontekster som våre studenter, både i profesjonsutdanninger og disiplinfaglige utdanninger, skal arbeide innenfor.

Forskningsgruppens medlemmer har omfattende erfaring med teoretisk og empirisk forskning om flerkulturelle tema, pedagogiske tema og utdanningsforskning. Medlemmene er fra ulike disipliner og tverrfaglige utdanninger; pedagogikk, matematikkdidaktikk, sosiologi, planlegging, fredsforskning, psykisk helse, sosialantropologi og sosialfag. Forskerne har bred erfaring fra praksisnær og tverrfaglig forskning, og alle er opptatt av samfunnsrelevansen i sine forskningsprosjekter.

Medlemmer


ProsjekterAktivitet  Publikasjoner

Fyhn, A. B. & Robertsen, H. (2020). Kystfiskermatematikk og skolematematikk: to ulike perspektiver på hva ei méd er. NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education, 25(1), 65-88.

Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry (2021).Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe. I: ITIRE Impoving teaching to improve refugee children education. An overview of refugee education in Europe.. Aarhus: Aarhus University 2020 ISBN 87-7684-526-5. s. 8-9

UiT

Herslund, Lise Byskov og Paulgaard Gry (2021). Refugees’ encounters with the Nordic rural – Darkness, Wind and “Hygge”. Under publisering i Frontiers in Sociology. Migration and Society, NY university, US.
Les artikkelen her (pdf)

Saus, Merete (2021). Gjenoppretting og forsoning i barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter. I Berg, B. og Paulsen, V. (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevern. Universitetsforlaget. ISBN 976-82-15-04192-6, s. 37-51

Saus, Merete & Wara, Tatiana (2021). Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen. I Berdinesen (red.) Ny Pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen. Oslo: Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 215 - 238.

Swanson, S, Nygård, H. R. & Saus, Merete (2021). Native American social work – including family and community. In Journal of Social work. 

Wara, Tatjana & Kari Olene Oma Rønnes (2021). Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. En fenomenologisk, performativt inspirert tilnærming til aksjonsforskning. I Berdinesen (red.) Ny Pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen. Oslo: Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 191 - 212.

Logg inn / Login