ICred

Intercultural relations in education

Forskningsgruppen Intercultural relations in education (ICRED) skal videreutvikle forskningsbasert kunnskap om flerkulturell pedagogikk, urfolkspedagogikk, samt antirasistisk pedagogikk med vekt på kjønn, etnisitet, majoritet, minoritet, marginalisering og integrasjon i barnehage, skole og dagligliv. Forskningsgruppen skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om de flerkulturelle kontekster som våre studenter, både i profesjonsutdanninger og disiplinfaglige utdanninger, skal arbeide innenfor.

Forskningsgruppens medlemmer har omfattende erfaring med teoretisk og empirisk forskning om flerkulturelle tema, pedagogiske tema og utdanningsforskning. Medlemmene er fra ulike disipliner og tverrfaglige utdanninger; pedagogikk, sosiologi, planlegging, fredsforskning, psykisk helse, sosialantropologi og sosialfag. Forskerne har bred erfaring fra praksisnær og tverrfaglig forskning, og alle er opptatt av samfunnsrelevansen i sine forskningsprosjekter.

test test

TBA

TBA

NyheterMedlemmer


Prosjekter