Invitasjon til workshop for idéutvikling, felles læring og innovasjon

Under Arctic innovation week (AIW) ønsker UIT campus Alta i samarbeid med Forskningsrådet velkommen til et praktisk orientert og gratis dagsseminar som kan bidra til tydeliggjøring av mulige innovasjonsprosjekter innenfor prioriterte fokusområder. Seminaret vil bidra til kunnskapsutveksling, felles læring og relasjonsbygging og økt samarbeid mellom studenter og fagpersoner ved UiT, regionalt næringsliv og offentlig sektor. 

Arrangementet skal bidra til å koble praksis og tjenesteutøving, med teoretisk kunnskap i en workshop der offentlig sektor og næringsliv, og studenter og forskere v/UiT Norges Arktiske Universitet deltar. Velferdsteknologi og naturbasert reiseliv er noen aktuelle fagområder.

Agenda

0900      Velkommen til campus

              Bedrifter, offentlig sektor, studenter og forskere presenterer utfordringer og eksempler

1130      Lunsj

1215      Forskningsrådet presenterer verktøy for forskningsbasert ide- og prosjektutvikling.

              Kort om aktuelle virkemidler for finansering

1330      Workshop idéutvikling, prioritering og konkretisering av samarbeid og konkrete tiltak

1500      Takk for i dag og mulige veier videre

 
Når: 19.10.23 kl 09.00–15.00
Hvor: ViA-senteret (Visualiseringssenteret)
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Se fane for kontaktpersoner

Meld deg på her
Legg i kalender