Hvordan kan innovative utdanningsmodeller bidra til integrering? (Morrakaffeprat)

I denne morrakaffepraten vil vi snakke om hvordan et utdanningstiltak kan bidra til integrering i samfunnet. Gjennom deltakelse i pilotprosjektet Prepp til helse opplever deltakerne økt mestring på flere samfunnsområder. Vi ønsker å utforske dette nærmere, og inviterer deg til å høre på. 

Pilotprosjektet Prepp til helse er et utdanningsløp som skal ende med fagbrev som helsefagarbeider. Prepp-året skal forberede innvandrere med svake norskferdigheter til å starte på fagbrevutdanninger. Gjennom ett forår (Prepp) skal deltakerne lære norsk, helsenorsk og ha praksis og undervisning i fellesfag. Forskere fra Institutt for vernepleie og Institutt for barnevern og sosialt arbeid har fulgt pilotprosjektet, og vil i denne samtalen fortelle mer om prosjektet, om forskningen, om funnene fra prosjektet og ikke minst om hvorfor et utdanningstiltak fører til økt integrering i samfunnet. 

Samtalen vil ledes av prosjektleder Gunn Elin Fedreheim. Forskerne Tina Hansen og Barbara Stein deltar. Vi inviterer deg til å høre på morrakaffepraten og gjerne stille spørsmål, og vi byr på både kaffe og noe søtt å bite i. 

Når: 25.09.23 kl 08.30–09.15
Hvor: Panorama
Sted: Harstad
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
E-post: gfe000@uit.no
Legg i kalender