Forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk, påmelding åpen

Velkommen til forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk

Programmet for konferansen omfatter tema som forskning på egen undervisning, skikkethetsvurderinger, bærekraft i utdanning, utdanningsledelse og paralellsesjoner med innsendte abstracts. 

Målgruppen er alle som driver eller er interessert i forskning innen feltet medisinsk og helsefaglig pedagogikk, og utdanningsforskning.   

Praktisk info: Konferansen finner sted i Tromsø, også kjent som Nordens Paris. UiT Norges arktiske universitet v/ Det helsevitenskapelige fakultet er vertskap for konferansen. Konferansen gjennomføres med fysisk oppmøte. Det er ingen deltakeravgift og lunsj dekkes av arrangørene med støtte fra vertsorganisasjonen. Du må selv dekke reise og opphold, og evt. konferansemiddag dersom du ønsker å delta.  

Vi håper mange har lyst til å delta på konferansen i oktober! Videresend gjerne invitasjonen til andre du tenker kan være interessert. Siste frist for påmelding er 25. september 2023 i nettskjema: https://nettskjema.no/a/334976 

 

Beste hilsen, 

Arrangørene 

Iris Borch, Anita Iversen, Hilde Grimstad, Monika Kvernenes og Kristin Heggen   

 

Starter: 21.08.23 kl 08.00
Slutter: 25.09.23 kl 23.59
Hvor: Påmelding til fysisk konferanse i Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Iris Borch
Legg i kalender