Webinar: Flyktninger og psykisk helse

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar: Flyktninger og psykisk helse
NINA SITKEVICH/ Mostphotos

Webinar om hvordan vi kan ivareta flyktningers psykiske helse også utenfor helsetjenestene. 

Flyktninger har flere psykiske helseplager og diagnostiserte psykiske lidelser, som depresjon, angst og post-traumatisk stress syndrom (PTSD), enn resten av befolkningen i Norge. Plagene henger sammen med hva de har opplevd og blitt utsatt for før og under flukten fra hjemlandet. Mange synes også at det er vanskelig å finne seg til rette og ta tilbake hverdagen i et nytt land med fremmed språk og kultur. Livsmestringen, levevilkårene og hvordan familien opplever at de har det i Norge påvirker om de psykiske helseplagene vedvarer eller forsetter å øke etter de er bosatt. Hva kan vi gjøre for å ivareta flyktningers psykiske helse, også utenfor helsetjenestene?

Målgruppe: Ansatte i kommunenes Flyktningtjenester og andre som jobber med familier med flyktningbakgrunn i helsetjenestene, i skole/barnehage og på fritidsarenaer.

Webinaret er gratis og foregår på Zoom. 

Foreleser: Førsteamanuensis June Thorvaldsen Forsberg.

Når: 29.09.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Kontakt: Ida Grepperud
E-post: ida.grepperud@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender