Webinar: Flyktninger og psykisk helse

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar: Flyktninger og psykisk helse
NINA SITKEVICH/ Mostphotos

Webinar om hvordan vi kan ivareta flyktningers psykiske helse også utenfor helsetjenestene. 

Flyktninger har flere psykiske helseplager og diagnostiserte psykiske lidelser, som depresjon, angst og post-traumatisk stress syndrom (PTSD), enn resten av befolkningen i Norge. Plagene henger sammen med hva de har opplevd og blitt utsatt for før og under flukten fra hjemlandet. Mange synes også at det er vanskelig å finne seg til rette og ta tilbake hverdagen i et nytt land med fremmed språk og kultur. Livsmestringen, levevilkårene og hvordan familien opplever at de har det i Norge påvirker om de psykiske helseplagene vedvarer eller forsetter å øke etter de er bosatt. Hva kan vi gjøre for å ivareta flyktningers psykiske helse, også utenfor helsetjenestene?

Målgruppe: Ansatte i kommunenes Flyktningtjenester og andre som jobber med familier med flyktningbakgrunn i helsetjenestene, i skole/barnehage og på fritidsarenaer.

Webinaret er gratis og foregår på Zoom. 

Foreleser: Førsteamanuensis June Thorvaldsen Forsberg.

Det vil bli gjort opptak av webinaret og det vil publiseres på kunnskapombarn.no. Der kan du også finne oversikt over kommende webinarer og opptak fra tidligere. 

Når: 29.09.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Kontakt: Ida Grepperud
E-post: ida.grepperud@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender