Velkommen til

STEM arena

Illustrasjons-/bannerbilde for STEM arena
Stein Eirik Simonsen / Backdrop

Sett av en dag til å bli kjent med folk på tvers av sektorer, og skape nye løsninger og måter å jobbe på.

STEM arena er en møteplass som skal styrke samhandlinga mellom de som har felles mål om økt rekruttering til realfag og teknologi i regionen vår. Hvordan skaper vi nysgjerrighet og interesse blant barn og unge? Hvordan får vi flere til å velge realfag og teknologi? Hvordan får vi flere til å velge Nord-Norge?

Skal vi klare å utvikle landsdelen i ei bærekraftig retning, må vi spille på lag! Vi inviterer lærere, rådgivere, fagskole, UiT, arbeids- og næringsliv, fagorganisasjoner og næringsforening, kommune og fylkeskommune til en kreativ kunnskapsutveksling.

På årets STEM arena kan du:

  • bli en del av et nettverk som vil bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi
  • være med å forme hva dette nettverket skal være
  • synliggjøre dine tiltak 
  • koble deg på aktiviteter og skape nye i fellesskap

Etter arrangementet utarbeides en rapport med funn fra dagen som deles med deltakerne og presenteres for beslutningstakere. Rapporten tar vi med oss i arbeidet med vår nasjonale teknologi- og realfagssatsning, STEM for fremtiden. Samarbeidspartnere er Tekna, NITO, Fellesforbundet, Abelia og IKT-Norge.

Det vil også tilgjengeliggjøres en oversikt over tiltakene som finnes i regionen vår. Du kan legge inn dine tiltak, og være med på aktiviteter som kan være spennende og relevante for dine elever/studenter eller din bedrift eller organisasjon.

Skal vi lykkes med å skape glede og entusiasme for realfagene og skape vekst i regionen vår, må vi jobbe strategisk og langsiktig. Vi må ha fokus på mangfold og involvering. Og vi må jobbe sammen!

Påmelding er gratis.

PROGRAM

10:00 

Registrering og kaffe.

10:30 

Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet, ønsker velkommen.

10:40

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering forteller om hva de jobber med. Deltakende skoler og bedrifter kan registrere seg i STEM arbeidsliv. 

Stemarbeidsliv.no er et verktøy for lærere og rådgivere som gjør det enklere å booke ulike aktiviteter som styrker realfagenes arbeidsrelevans. Her finner du blant annet rollemodeller fra lokale bedrifter, utplasseringsplasser og bedriftsbesøk.

11:00

Et lite eksperiment med Skolelaboratoriet.

11:30

Lunsj og mingling.

12:00

Workshop 1: Hvordan kan et regionalt nettverk/økosystem skape verdi for deltakerne? 

Workshop 2: Hvilke tiltak kan vi samarbeide om? 

14:00

Kaffepause.

14:30

Gruppene presenterer.

16:00

Prosjektleder Elin Glad oppsummerer dagen og forteller om veien videre.

16:30

Takk for innsatsen! Vel hjem.

ENDELIG PROGRAM KOMMER I JUNI.

Vær oppmerksom på at det er et tak  60 deltakere. Vi ønsker størst mulig bredde blant deltakerne, og det er mulig vi må gjøre en prioritering for å få til dette.

Når: 26.10.23 kl 10.30–16.30
Hvor: Nordnorsk vitensenter
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Elin Glad
Telefon: 41222778
E-post: elin.a.glad@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender