Bevisste utdanningsvalg – hvorfor fremme utradisjonelle valg blant unge?

Illustrasjons-/bannerbilde for Bevisste utdanningsvalg  – hvorfor fremme utradisjonelle valg blant unge?

Påmelding stengt.

Ungdom fortsetter å velge kjønnstradisjonell utdanning, og unges oppvekstmiljø preges av kjønnsnormer som bidrar til å begrense den enkeltes mulighetsrom. Tilgang til riktig og god informasjon om ulike studier og karrieremuligheter gjør de unge i bedre stand til å ta selvstendige valg. 

Arrangementet vil fokusere på bevisste utdanningsvalg, likestilling og mangfold, med vekt på ujevn kjønnsbalanse ved helsefaglige studier og i helse- og omsorgssektoren. 

Program

Dag 1, 9. mai

10:00 - 10:30: Registrering, ved Auditorium 4 på MH-bygget
10:30 - 11:15: Lunsj, i Lysgården på MH-bygget
11:15 - 11:25: Velkommen 
11:25 - 11:45: Kjønnsdelte utdanningsvalg – status og utfordringsbilde. Mona Renolen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret
11:45 - 12:00: Hvem er de unge? Mia Malen Fyhn Jensen, førstekonsulent ved UiT Norges arktiske universitet
12:00 - 12:25: Kjønnsdelte utdanningsvalg – store utfordringer og lite politisk trøkk. Knut Oftung og Victoria Hovig Frigland fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
12:25 - 12:55: Pause
12:55 - 13:00: Mannskoret Ultralyd
13:00 - 13:40: Er det umulig å bare være en god student? Resultater og perspektiver fra et nordisk studie og et pågående prosjekt om menn i sykepleieutdanning. Ole Bredesen Nordfjell og Mali Storbækken fra Reform – ressurssenter for menn
13:40 - 13:55: Om prosjektet Jenter og teknologi. Monica Aasen, prosjektleder for Jenter og teknologi ved NHO
13:55 - 14:15: Pause
14:15 - 14:25: Pilotprosjekt: Mer mangfold og bedre kjønnsbalanse i helsefageneKristine Vollnes Kjeldsen, Andrea Jennerwein og Astri Ernstsen Prytz fra UiT Norges arktiske universitet
14:25 - 14:40: Erfaringer fra mannlige sykepleierstudenter. Daniel Tørresvoll Stabu, nestleder i NSF Student
14:40 - 14:55: Guttastemning ved NTNU. Randi Moen Sund, rådgiver ved NTNU
14:55 - 15:00: Avslutning dag 1

18:30 - : Middag, Fjellstua Restaurant 
              Deltakelse på middag må oppgis i påmeldingsskjema for arrangementet.

Dag 2, 10. mai

08:30 - 09:00: Ankomst og lett servering, ved rom U.10.306 på MH2
09:00 - 11:30: Workshop: Bevisste utdanningsvalg. Ledes av Mona Renolen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret
I denne workshopen vil du få faglig påfyll av mer praktisk art. Målet med workshopen er at du som lærer eller rådgiver får nye perspektiver på hvordan du i hverdagen kan jobbe med å forebygge kjønnsdelte utdanningsvalg, og som foreleser eller administrativt ansatt har kjennskap til og kunnskap om hva som påvirker de unge i sitt valg av utdanning. Under workshopen vil vi arbeide med øvelser, refleksjonsoppgaver og tiltak som deltakerne kan ta med seg videre. Likestillingssenteret vil også presentere mikrokurs om kjønnsdelte utdanningsvalg som de har utviklet som ferdig opplegg til undervisning i skolen. Disse mikrokursene er tilgjengelige for alle. 

11:30 - 12:15: Lunsj, i Lysgården på MH-bygget

Praktisk informasjon

Påmelding

Påmeldingsavgift: kr 350,00. Inkluderer deltakelse på arrangement m/ servering.
Deltakelse på middag, 9. mai: kr 400,00. Egenandel inkluderer mat, drikke og reise tur/retur med gondol.

Hvordan komme seg til arrangementet?

Arrangementet holdes på MH-bygget ved UiT Campus Tromsø. Ankommer du med buss? Nærmeste busstopp er UNN og du kan planlegge din reise her.  Om du ankommer med bil og behøver parkering, les mer her.

Middag – 9. mai kl 18:30 

Det arrangeres middag den 9. mai, og denne vil finne sted på Fjellheisen, i Fjellstua Restaurant. Deltakelse på middag må oppgis i påmeldingsskjema for arrangementet.
Reise tur/retur med gondol er inkludert i egenandel for middag. Oppmøte ved Fjellheisen klokken 18:00. 

 

For spørsmål eller behov for tilrettelegging, kontakt Astri Ernstsen Prytz på astri.c.prytz@uit.no.

 

Starter: 09.05.23 kl 10.30
Slutter: 10.05.23 kl 12.00
Hvor: MH-Bygget, UiT Campus Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Astri Ernstsen Prytz
Telefon: +47 994 75 964
E-post: astri.c.prytz@uit.no
Legg i kalender