Bevisste utdanningsvalg – hvorfor fremme utradisjonelle valg blant unge?

Illustrasjons-/bannerbilde for Bevisste utdanningsvalg  – hvorfor fremme utradisjonelle valg blant unge?

Ungdom fortsetter å velge kjønnstradisjonell utdanning, og unges oppvekstmiljø preges av kjønnsnormer som bidrar til å begrense den enkeltes mulighetsrom. Tilgang til riktig og god informasjon om ulike studier og karrieremuligheter gjør de unge i bedre stand til å ta selvstendige valg.

For å oppnå dette må lærere, rådgivere og andre som påvirker ungdommen ha kunnskap om likestilling, kjønn og normer, og hvordan dette kan påvirke de unge i sitt valg av utdanning.


Arrangementet vil fokusere på bevisste utdanningsvalg, likestilling og mangfold, med vekt på ujevn kjønnsbalanse ved helsefaglige studier og i helse- og omsorgssektoren. Lærere, rådgivere og karriereveiledere er hovedmålgruppen for arrangementet. Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet og andre institusjoner for høyere utdanning vil også delta.

Program

Dag 1, 9. mai

10:30 - 11:15: Registrering og lunsj
11:15 - 15:30: Foredrag knyttet til utdanningsvalg, kjønnsbalanse, mangfold og likestilling.
18:30 - : Middag, Fjellstua Restaurant

Dag 2, 10. mai

09:00 - 11:30: Workshop: Bevisste utdanningsvalg, ledet av Sara Hope Lygre og Mona Renolen fra Likestillingssenteret
I denne workshopen vil du få faglig påfyll av mer praktisk art. Målet med workshopen er at du som lærer eller rådgiver får nye perspektiver på hvordan du i hverdagen kan jobbe med å forebygge kjønnsdelte utdanningsvalg, og som foreleser eller administrativt ansatt har kjennskap til og kunnskap om hva som påvirker de unge i sitt valg av utdanning. Under workshopen vil vi arbeide med øvelser, refleksjonsoppgaver og tiltak som deltakerne kan ta med seg videre. Likestillingssenteret vil også presentere mikrokurs om kjønnsdelte utdanningsvalg som de har utviklet som ferdig opplegg til undervisning i skolen. Disse mikrokursene er tilgjengelige for alle. 

11:30 - 12:00: Lunsj

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Praktisk informasjon

Hvordan komme seg til arrangementet?

Arrangementet holdes på MH-bygget ved UiT Campus Tromsø. Ankommer du med buss? Nærmeste busstopp er UNN og du kan planlegge din reise her.  Om du ankommer med bil og behøver parkering, les mer her.

Middag – 9. mai kl 18:30 

Det arrangeres middag den 9. mai, og denne vil finne sted på Fjellheisen, i Fjellstua Restaurant.

Reise tur/retur med gondol er inkludert i egenandel for middag, men de som ønsker kan også nå restauranten til fots via Sherpatrappa. Med forbehold om vær og føre, vil det arrangeres felles gåtur til og fra Fjellstua med oppmøte i sentrum kl 16:30 for å sammen ta buss til Tromsdalen. Vi beregner rundt en time for turen opp, og det vil være tid til å få igjen pusten og skifte klær før middagen starter. 

 

For spørsmål eller behov for tilrettelegging, kontakt Astri Ernstsen Prytz på astri.c.prytz@uit.no.

 

Starter: 09.05.23 kl 10.30
Slutter: 10.05.23 kl 12.00
Hvor: MH-Bygget, UiT Campus Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Astri Ernstsen Prytz
Telefon: +47 994 75 964
E-post: astri.c.prytz@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender